Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Moderné hodnotenie investícií (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Dr. Milan Veščičík
Termíny:kurz je na objednávku
Miesto konania: na objednávku
Cena: 
Časový harmonogram: 

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

  • Kritériá investičného rozhodovania, investície alebo náklady?
  • Využitie finančnej analýzy pri investovaní, vzájomný vplyv investícií a finančných ukazovateľov
  • Statické metódy výpočtu - porovnávanie nákladov, zisku a rentability, výpočty doby úhrady
  • Finančná a investičná matematika; úroková miera, jednoduché a zložené úrokovanie, diskontná sadzba
  • Dynamické metódy výpočtu - metóda čistej súčasnej hodnoty NPV, metóda vnútornej úrokovej miery IRR, index ziskovosti PI
  • Koncept Life Cycle Cost - náklady životného cyklu
  • Špecifické druhy investícií: marketingové investície a finančné investície, investície do vývoja a IT
  • Strategické hodnotenie investícií pomocou konceptu Shareholder Value, praktická aplikácia ukazovateľov EVA, WACC, NOPAT, ROCE
  • Hodnotenie investícií z pohľadu ekonomiky firemných procesov, ekonomicko-procesný model firmy
  • Riešenie príkladov z praxe

 

PRACOVNÝ MATERIÁL:

Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 70 strán k témam seminára.

Podobné semináre:

Finančný controlling v praxi

Nákladový controlling v praxi
Kalkulácie a cenotvorba
Ekonomika pre neekonómov
Praktický reporting na podporu riadenia

 

 

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Moderné hodnotenie investícií (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.