Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Time manažment a zvládanie stresu

Organizačné údaje

registračný formulár
Termíny:kurz je na objednávku
Miesto konania: na objednávku
Cena: 
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 16,00 tréning

CIEĽ:stres3.jpg

Po absolvovaní kurzu účastníci:
1. Budú poznať metódy a techniky efektívneho využívania pracovného času.
2. Dokážu krátkodobo aj dlhodobo naplánovať prioritné úlohy.
3. Odhalia svoje zdroje stresu a naučia sa ich minimalizovať.
4. Naučia sa krátke relaxačné techniky na obnovu energie.

RÁMCOVÝ OBSAH:

• Určovanie vlastných priorít a cieľov
• Čas, vnímanie času, koláč času. role v živote človeka, rovnováha 4 druhov času
• Analýza pracovného času, snímka pracovného času, zlodeji času, pílový efekt
• Techniky time managementu, metóda ABC, Eisenhoverova matrica času a ďalšie techniky 
• Plánovanie času, techniky plánovania, krivka výkonnosti 
• Poznanie doby najvyššieho vlastného pracovného výkonu
• Techniky efektívnej práce, práca s písomnosťami, telefonáty, návštevy, porady ...
• Schopnosť povedať nie ako šetrič času
• Manažérska práca a nutnosť delegovania 
• Identifikácia vlastných stresorov
• Autodiagnostika hladiny stresu
• Zladenie životných a pracovných priorít
• Aktívne narábanie s vlastnou psychickou energiou
• Čo je stres, význam stresu, ako vzniká stres, aké sú dôsledky stresu, techniky zvládania stresu
• Krátke relaxačné techniky
• Vypracovanie individuálneho akčného plánu na zlepšenie manažmentu času a stresu

FORMY A METODY:

Krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy, brainstorming, autodiagnostika, video film, riadená diskusia, masívna spätná väzba, nácvik krátkych relaxačných a aktivačných techník.

PRACOVNÝ MATERIÁL:

Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Time manažment a zvládanie stresu)

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.