Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Pracovné pohovory

Organizačné údaje

registračný formulár
Termíny:kurz je na objednávku
Miesto konania: na objednávku
Cena: 
Časový harmonogram: 

CIEĽOVÁ SKUPINA:

 • Riadiaci pracovníci, tímoví vedúci, personálni manažéri, výkonní personalisti, ktorým záleží na zvyšovaní úrovne svojej profesionálnej prezentácie v situácii pracovného pohovoru.

CIEĽ:

 • Po absolvovaní frekventanti nadobudnú informácie a zručnosti potrebné pre optimálnu komunikáciu tak s uchádzačmi o zamestnanie ako aj so spolupracovníkmi v manažérskych, či bežných zamestnaneckých pozíciách.
 • Naučia sa základné zásady vedenia 10 typov rozhovorov, spoznajú niektoré psychologické aspekty tejto problematiky a precvičia si optimálne zvládanie situácií zo života podľa vlastnej potreby.

OBSAH:

 • Úvod do problematiky.
 • Podiel komunikácie v riadiacej funkcii
 • Komunikačný model v rozhovore dvoch subjektov
 • Zručnosť kladenia otázok v rozhovore so spolupracovníkmi.
 • Ako otázky štrukturujú rozhovor
 • Typy rozhovorov, špecifikácia ich cieľov, predpoklady úspešného priebehu rozhovoru
 • Výberový rozhovor, jeho štruktúra, kompetencie manažéra, personalistu
 • Nácvik výberových rozhovorov na vybrané pozície
 • Prijímací rozhovor ako začiatok adaptačného procesu
 • Zásady efektívneho odovzdávania informácií, príprava a nácvik informatívneho rozhovoru
 • Základy kariérového plánovania, motivačné pole.
 • Príčiny rozčarovania nových zamestnancov.
 • Význam rozvojového rozhovoru
 • Úvod do riadenia podľa cieľov, zručnosť a zásady správneho stanovovania a vyhodnocovania cieľov, príprava a nácvik rozhovoru o cieľoch
 • Štruktúra hodnotiaceho rozhovoru, význam priebežného hodnotenia
 • Príprava a nácvik hodnotiaceho rozhovoru
 • Kompetencie manažéra a personalistu v disciplinárnom rozhovore, štruktúra disciplinárneho rozhovoru, príprava a nácvik disciplinárneho rozhovoru
 • Uvoľňovací rozhovor: špecifiká 3 typov, kompetencie manažéra a personalistu.
 • Príprava a nácvik uvoľňovacieho rozhovoru z dôvodu rozhodnutia zamestnanca
 • Príprava a nácvik uvoľňovacieho rozhovoru na základe rozhodnutia organizácie

ROZSAH:

 • 2 tréningové dni (doporučené opakovanie)

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Pracovné pohovory)

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.