Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Komunikačné zručnosti a asertivita (seminár, tréning)

Organizačné údaje

registračný formulár
Termíny:kurz je na objednávku
Miesto konania: na objednávku
Cena: 
Časový harmonogram: 

Tréning je akreditovaný Ministerstvom školstva SR

ZÁMER:

Rozvinúť vedomosti o zákonitostiach efektívnej komunikácie. 
Využiť asertívne techniky na zvládanie a riešenie konfliktov.

Po absolvovaní tréningu účastníci:

1. Získajú vedomosti o zákonitostiach interpersonálnej a asertívnej komunikácie.
2. Dostanú návod ako rozvinúť svoje osobnostné predpoklady v komunikácii s použitím asertívnych zručností.
3. Získajú možnosť naučiť sa modifikovať svoje správanie pri riešení konfliktných situácií.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

Komunikačné zručnosti:

• Modul komunikačného procesu - podstata komunikácie, aspekty komunikácie
• Profesionálna komunikácia ako predpoklad primeraného sebavedomia
• Sebapoznanie a poznanie iných prostredníctvom pozorovania správania
• Zákonitosti verbálnej a neverbálnej komunikácie, komunikačný model
• Neverbálna komunikácia - ako čítať neverbálne prejavy ostatných
• Osobná, písomná, telefonická komunikácia - zásady stručného, jasného vyjadrovania sa, zásady správnej písomnej a telefonickej komunikácie
• Osobnosť a komunikácia , typológia, odhad partnera a výber správania
• Aktívne počúvanie a kladenie otázok ako základ vedenia rozhovoru
• Otvorené, zatvorené otázky, ich význam a použitie, chyby pri kladení otázok
• Komunikačné bariéry a chyby pri posudzovaní ľudí
• Modelovanie situácií a precvičenie problémových situácií v komunikácii

Asertivita a riešenie konfliktov:

• Asertívna filozofia, asertívne práva, zručnosti a techniky /schopnosť dávať a prijímať ocenenie i kritiku, povedať nie, schopnosť požiadať o oprávnený nárok i láskavosť, otvorene vyjadriť svoj názor/
• Riziká neasertívneho /pasívneho, agresívneho a manipulatívneho/ správania
• Výhody a riziká asertívneho a neasertívneho správania 
• Korektne sebapresadzujúce správanie voči klientovi a kolegom
• Riešenie konfliktov, typy reakcie na konflikt a ich výhody i nevýhody 
• Zvládanie hnevu, agresivity , nátlaku a manipulácie v konflikte
• Zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov s použitím asertívnych techník podľa požiadaviek a pracovných situácií poslucháčov

FORMY A METÓDY:

Krátke teoretické vstupy-PC, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy, brainstorming, prehrávanie rolí, riadená diskusia, masívna spätná väzba.

PRACOVNÉ MATERIÁLY:

Každý účastník dostane 30 stranový pracovný zošit, absolvuje videotréning a možnosť vidieť výukové kazety k aktívnemu počúvaniu a vyjednávaniu.

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Komunikačné zručnosti a asertivita (seminár, tréning))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.