Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Negociačné zručnosti s prvkami rétoriky pri vyjednávaní

Organizačné údaje

registračný formulár
Termíny:kurz je na objednávku
Miesto konania: na objednávku
Cena: 
Časový harmonogram: 

CIELE TRÉNINGU : Po ukončení budú účastníci vedieť :

 • profesionálne a asertívne a vyjednávať , naplánovať stratégiu
 • dešifrovať nekonvenčné zručnosti vyjednávania a brániť sa voči manipulácii
 • zvládnuť základné taktické varianty vyjednávania s náročnými partnermi
 • presvedčivo a asertívne vystupovať a využívať svoje rétorické zručnosti

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • fázy vyjednávania , stratégie súperenia a spolupráce, zmeny správania
 • výber negociačných techník podľa typu vyjednávača
 • vyjednávanie ako proces zameraný na riešenie , program Ja-Ty-My
 • zvládanie nečistých trikov, nátlaku a manipulácie, zvládanie námietok
 • nekonvenčné zručnosti vyjednávania - zámerné neporozumenie, zveličovanie, nečakaný ťah, sarkazmus, zahltenie otázkami
 • príprava na rokovanie a vyjednávanie a jeho vyhodnotenie, minimálny a maximálny cieľ, práca s ústupkami, vyjednávací priestor
 • vedenie vyjednávania získavaním súhlasu, selektívnym posilňovaním
 • vyjednávacie taktiky: ísť vlastnou cestou, nasledovať, neustúpiť ani o krok, uhnúť inam
 • nejednoznačnosť pri vyjednávaní, prekonanie mŕtveho bodu, ako povedať nepriamo, že vám nevyhovuje spôsob jednania partnera
 • vyjednávacie metódy: Huthwaitskej výskumnej skupiny, Casseho a Deolova,Nierenbergova, Fisherova a Uryho, Bellengerova metóda
 • základy rétoriky, hlasový prejav a obohacovanie slovníka, zvládanie trémy
 • psychohygiena asertívneho človeka pri negociácii.

FORMY A METÓDY:

 • Krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy, brainstorming, video tréning, riadená diskusia, masívna spätná väzba.

ROZSAH:

 • 2 tréningové dni (doporučené opakovanie)

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Negociačné zručnosti s prvkami rétoriky pri vyjednávaní)

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.