Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Koučing

Organizačné údaje

registračný formulár
Termíny:kurz je na objednávku
Miesto konania: na objednávku
Cena: 
Časový harmonogram: 

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:


Čo je koučovanie

• Ciele koučovania

• Koučovanie
• Osobný rast
• Teória osobnosti

Ako koučovať

• Ciele - cesta
• Kontrola - pomoc
• Kontrola
• Typy podnetov
• Druhy pomoci
• Spôsoby pomáhania

Metodiky koučovania

• Inner Game
• GROW
• ADAPT

Výber kouča

• Kouč
• Úlohy kouča
• Vlastnosti kouča
• Roly kouča
• Wu wei
• Láska
• Ste dobrý kouč ?
• Vzájomné vzťahy
• Dôvera

Prínosy koučovania

• Pre organizáciu
• Čo môžem očakávať od koučovania ?
• Koučovanie posilňuje

Koho koučovať

• Modely koučovania
• Hodnotenie organizácie
• Koučovanie seba
• Sebareflexia
• Životné vzory
• Ciele
• Silné a slabé stránky
• Sebahodnotenie
• Koučovanie iných
• Koučovanie šéfa
• Koučovanie kolegu
• Pohyb koučovaného
• Koučovanie tímu
• Ciele koučovanej skupiny

Prečo koučovať

• Stará definícia práce
• Radosť z práce
• Nová definícia práce
• Predmet koučovania
• Rozhodovanie
• Konflikty
• Zaobchádzanie s krízami
• Problémy
• Ne-problém
• Možnosti a príležitosti
• Prerámcovanie
• Pozitívne výroky
• Pozitívna predstava

Nástroje koučovania

• Viera
• Vízia
• Podporiť nápady
• Pristihnite ich
• Zapamätanie
• Všetko sa dá urobiť teraz
• Kritika - budúci cieľ
• Hodnotenie - reflektovanie
• Komunikácia
• Poďme si kresliť
• V skúsenostiach je bohatstvo firmy
• Práca so znalosťami
• 3P

• Postup koučovania

• Postup
• Pozitívne naladenie
• Škálovanie
• Akčný plán
• Obmedzenia
• Pochvala
• Merať zlepšenia
• Spätná väzba

Otázky

• Otázky systemika
• Otázky zisťovacie
• Konštruktívne otázky
• Inner Game otázky
• GROW otázky

FORMY A METÓDY:

Krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy, brainstorming, video tréning, riadená diskusia, masívna spätná väzba.

ROZSAH:

2 školiace dni

PRACOVNÝ MATERIÁL:

Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Koučing)

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.