Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Manažment zmeny

Organizačné údaje

registračný formulár
Termíny:kurz je na objednávku
Miesto konania: na objednávku
Cena: 
Časový harmonogram: 

CIEĽ:

 • Po úspešnom absolvovaní projektu si účastníci uvedomia možnosti svojej osobnej efektívnosti a jej vylepšenia. 
 • Spoznajú výhody ovládania jednotlivých riadiacich nástrojov nielen k požadovanému plneniu úloh v náročnej situácii zmeny, ale aj k upevneniu medziľudských vzťahov v organizácii.
 • Získajú podnetné návrhy a akčné plány na zmenu niektorých zaužívaných návykov správania smerom k vyššej efektivite riadiacich procesov.

CIEĽOVÁ SKUPINA:

 • Výkonní manažéri rôznych stupňov riadenia

  OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

  • Tri zdroje moci manažéra
  • Osobnosť manažéra riadiaceho zmeny, osudné nedostatky manažérov
  • Riadiaci štýl a riadenie zmeny, identifikácia vlastného riadiaceho štýlu
  • Vedenie a riadenie v zmene, 5 základných problémov pri riadení zmeny
  • Najčastejšie chyby pri zavádzaní zmien
  • Prečo ľudia odmietajú zmenu?
  • Časový faktor zavádzania zmeny, krivka zmeny
  • Stanovenie cieľov plánovanej zmeny
  • Identifikácia konkrétnych prínosov plánovanej zmeny v organizácii
  • Motivácia k zmene - ako s ňou pracovať
  • Postup plánovania osobnej zmeny
  • Význam komunikácie organizačnej zmeny so zamestnancami a s externým prostredím

   FORMY A METÓDY:

   • Krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy, brainstorming, video tréning, riadená diskusia, masívna spätná väzba.

   ROZSAH:

   • 2 tréningové dni (doporučené opakovanie)

   PRACOVNÝ MATERIÁL:

   • Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu

   ORGANIZÁTOR

   Agentúra Tempo s. r. o.
   Jánošíkova 1
   010 01 Žilina
   IČO: 36433292
   DIČ: 2022039008
   IČ DPH: SK 2022039008
   Banka: SLSP, a.s.
   SWIFT: GIBASKBX
   Číslo účtu: 0423443428 / 0900
   IBAN: SK3709000000000423443428

   ORGANIZAČNÉ POKYNY:

   V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
   Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
   Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
   V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
   V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


    

   Prihlasovací formulár (Manažment zmeny)

   (*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
   Termín konania školenia
   Osobné údaje učastníka
   Údaje o spoločnosti
   Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.