Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Katastrálny zákon v praxi

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Mgr. Marta Koprdová
Termíny:kurz je na objednávku
Miesto konania: na objednávku
Cena: 
Časový harmonogram: 

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:kataster1-1.jpg

 

Predmetom seminára je oboznámenie účastníkov so zmenami zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon ).

 

• Katastrálne konanie možno vykonať aj elektronicky .
• Náležitosti elektronického podania návrhu na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra a jeho prílohy
• Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad a jeho výhody
• Čo skúma správny orgán katastra pri rozhodovaní o návrhu na vklad práva 
• Ako posudzuje správny orgán zmluvu vyhotovenú notárom alebo advokátom 
• Rozhodnutie o povolení vkladu práva 
• Rozšírenie dôvodov prerušenia konania o vklade 
• O odvolaní proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu rozhoduje súd
• Verejná listina a iná listina predložená na zápis záznamom elektronicky 
• Zápis duplicitného vlastníctva k nehnuteľnosti
• Rozšírenie zápisu poznámky do katastra nehnuteľností a jej právne následky
• Verejnosť katastrálneho operátu - rozširuje sa okruh osôb, ktorí majú právo nahliadať do zbierky listín, vydávanie informácií z katastra len formou verejnej listiny. 
• Sadzobník správnych poplatkov za návrh na vklad podaný elektronicky

• Diskusia

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Katastrálny zákon v praxi)

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.