Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Procesné riadenie a výkonnosť firmy

Organizačné údaje

registračný formulár
Termíny:kurz je na objednávku
Miesto konania: na objednávku
Cena: 
Časový harmonogram: 

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 

ekonom1.jpgRiadenie procesov

 • Funkčné riadenie a jeho nevýhody
 • Životný cyklus procesov
 • Základné princípy procesného riadenia
 • Faktory ovplyvňujúce procesný prístup
 • Druhy zmien v procesne riadenej organizácii
 • Procesné riadenie a vzťahy medzi ľuďmi
 • Prínosy procesného riadenia

Zostavenie procesnej mapy

 • Procesná mapa
 • Procesná mapa - kategórie procesov
 • Matica kľúčových faktorov a procesov
 • Strategické ciele
 • Procesná mapa - strategické ciele - kvalita procesov
 • Matica kritických procesov
 • Stratégie v matici kritických procesov
 • Pridaná hodnota procesov

Návrh procesov

 • Proces
 • Produkty
 • Názov procesu
 • Procesná architektúra
 • Pravidlo 5 - 9
 • Tradičná funkčná - vertikálna dekompozícia
 • Dekompozícia orientovaná na procesy - horizontálna
 • Hierarchia procesov

Projekt procesného riadenia

 • Ciele projektu
 • Typy projektov
 • Organizačná štruktúra projektu
 • Roly na projekte
 • Organizácia projektu
 • Plán projektu
 • Harmonogram projektu
 • Postup projektu
 • Softvérová podpora projektu
 • Kritické faktory úspechu

Implementácia procesného riadenia

 • Systémový prístup
 • Cyklus riadenia
 • Systémy riadenia
 • Riadenie procesov
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Systém manažérstva kvality
 • Riadenie informácií   

Systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2000

 • Základné pojmy
 • Súbor noriem ISO 9000
 • 8 zásad SMK
 • Procesný model SMK podľa ISO
 • Požiadavky STN EN ISO 9001:2000 na SMK
 • Demingov cyklus - PDCA - Plan, Do, Check, Act
 • Dokumentácia riadenia
 • Meranie výkonnosti procesov
 • Meranie spokojnosti zákazníkov
 • Meranie spokojnosti zamestnancov
 • Interný audit
 • Trvalé zlepšovanie procesov

ROZSAH:

 • 2 školiace dni

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Procesné riadenie a výkonnosť firmy)

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.