Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Dlhodobý majetok komplexne (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Jana Acsová
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: ŠKOLIACE STREDISKO BRATISLAVA s.r.o. Kopčianska 8-10, Vienna Gate 851 01 Bratislava
Cena: 59,00 € bez DPH
70,80 € s DPH
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 15,00 seminár

Seminár monitoruje majetok v spoločnosti tak z účtovného ako aj daňového hľadiska. Dozviete sa ako ho správne zaradiť, účtovať a odpisovať podľa aktuálnej legislatívy, aké sú najčastejšie problémy v praxi a ako ich riešiť.

 

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

Odpisovanie, lízing, opravné položky, účtovné a daňové aspekty

 

 • aktuálne zmeny v odpisovaní
 • základné rozdiely medzi účtovnými a daňovými odpismi
 • oceňovanie  a zaraďovanie majetku
 • zákonné podmienky pre zaradenie a odpisovanie majetku
 • špecifiká odpisovania nehmotného majetku
 • vymedzenie pojmov v zákone o účtovníctve a zákone o dani z príjmov
 • povinné interné smernice pre odpisovanie, ich význam v daňovom konaní
 • vecný a metodický obsah odpisového plánu
 •  metódy odpisovania (účtové, daňové)
 • osobitné metódy odpisovania, leasing
 • technické zhodnotenie verzus, oprava odpisovaného majetku
 • opravné položky k odpisovanému majetku
 • možnosť a povinnosť prerušenia odpisovania majetku
 •  leasingové operácie z účtovného a daňového pohľadu
 •  najčastejšie problémy odpisovania majetku v praxi
 •  konzultácia podľa požiadaviek účastníkov

 

 

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Dlhodobý majetok komplexne (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.