Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Komunikačné zručnosti

ZÁMER:

 • Rozvinúť vedomosti o zákonitostiach efektívnej komunikácie.

PO ABSOLVOVANÍ TRÉNINGU ÚČASTNÍCI :

 • Získajú vedomosti o zákonitostiach interpersonálnej.
 • Dostanú návod ako rozvinúť svoje osobnostné predpoklady v komunikácii
 • Získajú možnosť naučiť sa modifikovať svoje správanie prostredníctvom odhadu partnera v komunikácii a analýzou jeho typu (extrovert - introvert).

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • Modul komunikačného procesu - podstata komunikácie, aspekty komunikácie
 • Profesionálna komunikácia ako predpoklad primeraného sebavedomia
 • Sebapoznanie a poznanie iných prostredníctvom pozorovania správania
 • Zákonitosti verbálnej a neverbálnej komunikácie, komunikačný model
 • Neverbálna komunikácia - ako čítať neverbálne prejavy ostatných
 • Osobná, písomná, telefonická komunikácia - zásady stručného, jasného vyjadrovania sa, zásady správnej písomnej a telefonickej komunikácie
 • Osobnosť a komunikácia , typológia, odhad partnera a výber správania
 • Aktívne počúvanie a kladenie otázok ako základ vedenia rozhovoru
 • Otvorené, zatvorené otázky, ich význam a použitie, chyby pri kladení otázok
 • Komunikačné bariéry a chyby pri posudzovaní ľudí
 • Spätná väzba a vyhodnocovanie efektívnosti vzdelávacej aktivity
 • Modelovanie situácií a precvičenie problémových situácií v komunikácii

FORMY A METÓDY:

 • Krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy, brainstorming, video tréning, riadená diskusia, masívna spätná väzba.

ROZSAH:

 • 2 tréningové dni (doporučené opakovanie)

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu