Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Zákonník práce - hĺbková sonda

CIEĽOVÁ SKUPINA:

 • Dvojdňový seminár zo základov pracovného práva, určený najmä pre neprávnikov, manažérov, personalistov.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • aktuálne zmeny v ZP po ostatnej novele od 1.septembra 2007,
 • pracovný pomer( pracovná zmluva a jej náležitosti, vymenovanie a odvolanie z funkcie , význam skúšobnej doby),
 • druhy pracovných pomerov ,
 • osobitosti pracovných pomerov na dobu určitú a pracovných pomerov na kratší pracovný čas.
 • spôsoby skončenia pracovného pomeru
 • výpovedné doby a výpovedné dôvody
 • dôvody okamžitého skončenia
 • nároky v súvislosti so skončením pracovného pomeru (odstupné, odchodné, preplatenie dovolenky a pod.)
 • pracovná disciplína a postihy zamestnanca
 • ochrana pred prepustením a výnimky z nej
 • ochrana osobitných kategórií zamestnancov( najmä mladiství, zdravotne postihnutí, zamestnanci so zodpovednosťou za rodinu )
 • prekážky v práci ,
 • dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študenta,
 • praktické rady a riešenia

ROZSAH:

 • 2 školiace dni

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.