Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Personálny manažment

ZÁMER:

 • Rozšíriť vedomosti a zručnosti účastníkov v oblasti zabezpečovania rozvoja ľudských zdrojov firmy, hľadať efektívne postupy pre riešenie konkrétnych problémov z personalistickej praxe.

CIELE:

 • Pomôcť účastníkom lepšie si uvedomiť funkcie a kompetencie pracovníka personálneho útvaru, spoznať šírku problematiky pri zavádzaní systémových nástrojov personálnej práce, efektívnejšie organizovať a zabezpečovať jednotlivé personalistické procesy

OBSAH:

 • Postavenie a kompetencie personalistu v organizácii
 • Systémové nástroje riadenia ľudských zdrojov
 • Zdroje pracovných síl, ich vyhľadávanie a získavanie
 • Systém výberu: proces, metódy, kritériá, kompetencie, organizácia výberových pohovorov, zásady vedenia výberového pohovoru, vyhodnotenie výberového procesu, odpovede uchádzačom
 • Prijímací proces: kompetencie, zásady
 • Systém hodnotenia: charakteristika, účastníci, organizácia, kompetencie, zásady vedenia hodnotiaceho rozhovoru, prínosy z hodnotenia, spracovanie výstupov z hodnotenia
 • Kariérové plánovanie, plán osobného rozvoja, metódy spracovávania plánov osobného rozvoja (kariérové kotvy, príčiny dezilúzií absolventov, kariérový dotazník, rozhovor na podporu osobného rozvoja, motivačné pole
 • Identifikácia a analýza tréningových potrieb firmy (rozlíšenie tréningových a organizačných potrieb, formuláre, dotazníky)
 • Proces vzdelávania: časť plánovacia, realizačná a vyhodnocovacia
 • Riešenie porušenia pracovnej disciplíny: zásady, kompetencie personalistu
 • Ukončenie pracovného pomeru: typy ukončenia, etické zásady a možnosti (outplacement a ďalšie), kompetencie personalistu
 • Diskusia

AKREDITÁCIA:

 • Tréning je akreditovaný Ministerstvom školstva SR
 • Účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní s celoslovenskou platnosťou

FORMY A METÓDY:

 • Krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy, riadená diskusia, spätná väzba.

ROZSAH:

 • 2 tréningové dni (doporučené opakovanie)

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.