Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Projektový manažment

CIEĽ:

 • Účastníci tréningu si prostredníctvom aktívneho sociálneho učenia prehĺbia vedomosti vo využívaní poznatkov, metód a techník riadenia projektu.
 • Po skončení tréningu budú účastníci schopní určiť účel a ciele projektu, pripraviť plán projektu, zvládnuť proces riadenia, vedieť použiť optimálne nástroje a metódy pri vyhodnocovaní projektu, a pod.

CIEĽOVÁ SKUPINA:

 • manažéri a vedúci pracovníci v rôznych úrovniach riadenia
 • projektoví manažéri, členovia projektových tímov
 • konzultanti
 • obchodní manažéri
 • každý, kto sa zaujíma o moderné projektové riadenie

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • základné charakteristiky projektové riadenia
 • zásady a princípy projektového manažmentu
 • definícia a charakteristiky projektu
 • projektové plánovanie
 • finančný manažment projektu
 • postupy riadenia prípravy projektu
 • postupy riadenia realizácie projektu
 • riadenie realizácie projektu - s cieľom zachovať rovnováhu medzi časom, nákladmi a kvalitou
  ekonomické a finančné prepočty projektu (rozpočet, náklady, cash-flow)
 • dokument manažment, archivácia dát
 • kontrola postupu realizácie projektu
 • predchádzanie a eliminácia stresu pri realizácii projektov
 • sociálne aspekty riadenia projektov - zostavovanie projektového tímu, tímová spolupráca v projektovom tíme, rozhodovanie a motivácia v tíme, nároky na projektového manažéra a členov projektového tímu
 • záverečné vyhodnotenie projektu
 • využitie projektového riadenia v rôznych oblastiach IT, stavebníctvo, vzdelávanie, EU fondy, vývoj nových produktov, zavádzanie obchodných misií do praxe, a pod.

FORMY A METÓDY:

 • prednáška
 • aktivizujúci a názorný výklad
 • precvičovanie - tréningová forma, praktické cvičenia, príklady z praxe
 • diskusia - konštruktívny rozhovor
 • konzultácie

ROZSAH:

 • 1 - 2 tréningové dni

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane pracovný zošit.