Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Procesné riadenie a výkonnosť firmy

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • Riadenie procesov
  • Funkčné riadenie a jeho nevýhody
  • Životný cyklus procesov
  • Základné princípy procesného riadenia
  • Faktory ovplyvňujúce procesný prístup
  • Druhy zmien v procesne riadenej organizácii
  • Procesné riadenie a vzťahy medzi ľuďmi
  • Prínosy procesného riadenia
 • Zostavenie procesnej mapy
  • Procesná mapa
  • Procesná mapa – kategórie procesov
  • Matica kľúčových faktorov a procesov
  • Strategické ciele
  • Procesná mapa – strategické ciele – kvalita procesov
  • Matica kritických procesov
  • Stratégie v matici kritických procesov
  • Pridaná hodnota procesov
 • Návrh procesov
  • Proces
  • Produkty
  • Názov procesu
  • Procesná architektúra
  • Pravidlo 5 – 9
  • Tradičná funkčná – vertikálna dekompozícia
  • Dekompozícia orientovaná na procesy – horizontálna
  • Hierarchia procesov
 • Projekt procesného riadenia
  • Ciele projektu
  • Typy projektov
  • Organizačná štruktúra projektu
  • Roly na projekte
  • Organizácia projektu
  • Plán projektu
  • Harmonogram projektu
  • Postup projektu
  • Softvérová podpora projektu
  • Kritické faktory úspechu
 • Implementácia procesného riadenia
  • Systémový prístup
  • Cyklus riadenia
  • Systémy riadenia
  • Riadenie procesov
  • Riadenie ľudských zdrojov
  • Systém manažérstva kvality
  • Riadenie informácií
 • Systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2000
  • Základné pojmy
  • Súbor noriem ISO 9000
  • 8 zásad SMK
  • Procesný model SMK podľa ISO
  • Požiadavky STN EN ISO 9001:2000 na SMK
  • Demingov cyklus – PDCA – Plan, Do, Check, Act
  • Dokumentácia riadenia
  • Meranie výkonnosti procesov
  • Meranie spokojnosti zákazníkov
  • Meranie spokojnosti zamestnancov
  • Interný audit
  • Trvalé zlepšovanie procesov

ROZSAH:

 • 2 školiace dni

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.