Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Znižovanie nákladov

CIEĽ:

 • Základnou úlohou každej firmy je dosiahnuť primeranú výšku nákladov a tým i zisku. Náklady však nevznikajú samoúčelne, ale vždy súvisia s podnikovými procesmi, produktmi alebo so zákazníkmi.
 • Pre optimálnu alokáciu podnikových zdrojov je nevyhnutné správne rozhodovanie manažmentu na všetkých úrovniach riadenia. Takéto rozhodnutia musia brať do úvahy i ekonomický rozmer. Preto je užitočné, aby aj technickí a výrobní pracovníci ovládali základné ekonomické pojmy a súvislosti.
 • Tréning poskytuje účastníkom informácie o výpočte finančných ukazovateľov a o finančnom riadení firmy

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • Koncepcia nákladov v podniku, nákladové účtovníctvo
 • Kalkulácie nákladov a kalkulačné metódy
 • Ekonomicko - procesný model firmy
 • Princípy znižovania nákladov
 • Optimalizácia procesov vs. znižovanie nákladov
 • Vplyv investičných rozhodnutí na znižovanie nákladov
 • Prípadové štúdie z praxe

CIEĽOVÁ SKUPINA:

 • Pracovný seminár je určený najmä pre vyšší a stredný manažment, ktorý si chce zlepšiť znalosti v uvedených oblastiach

FORMY A METÓDY:

 • prednáška
 • aktivizujúci a názorný výklad
 • precvičovanie - tréningová forma, praktické cvičenia, príklady z praxe
 • diskusia - konštruktívny rozhovor
 • konzultácie

ROZSAH:

 • 1 - 2 tréningové dni

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane pracovný zošit.