Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Kalkulačné metódy v podnikovej praxi

CIEĽ:

 • Cieľom seminára je poskytnúť ekonómom, controllerom, kalkulantom a manažérom najnovšie poznatky z oblasti kalkulácií nákladov na produkty a na zákazníkov. Účastníci sa dozvedia kritériá pre vhodnosť metód v rôznych typoch podnikov.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • Nákladové riadenie, členenie nákladov
 • Základné kalkulačné metódy, ich výhody a nevýhody
 • Oceňovanie vnútropodnikových výkonov
 • Viacstupňová kalkulácia
 • Kalkulácie nákladov na zákazníkov, dodávateľov a p.
 • Využitie ekonomicko-procesného modelu pre kalkulácie
 • Zdroje dát pre kalkulácie
 • Multidimenzionálne vyhodnocovanie profitability predaja
 • Riešenie príkladov z praxe

ROZSAH:

 • 2 školiace dni

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane autorsky spracovaný pracovný materiál.