Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Procesný controlling s využitím princípov ABC

 

CIEĽ:

 • Cieľom seminára je poskytnúť ekonómom, controllerom, technikom a manažérom najnovšie poznatky z oblasti merania nákladov procesov a ich výkonov.
 • Účastníci seminára taktiež získajú informácie o metóde Activity Based Costing (ABC) a o možnostiach jej využitia pri riadení ekonomickej efektívnosti procesov a firemných produktov.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • Základné princípy Activity Based Costing
 • Postup pri tvorbe ekonomicko - procesného modelu firmy
 • Riešenie režijných nákladov
 • Riešenie priamych nákladov
 • Riešenie finančných nákladov (aplikácia metódy EVA)
 • Prepojenie s účtovníctvom a inými zdrojmi informácií
 • Meranie výkonnosti procesov, KPI
 • Predpoklady úspešného zavedenia a dlhodobého využívania
 • Možnosti využitia procesného controllingu v praxi
 • Spresnenie kalkulácie
 • Optimalizácia procesov
 • Optimalizácia produktového a zákazníckeho portfólia
 • Ekonomicko - procesná motivácia
 • Balanced Scorecard

ROZSAH:

 • 2 školiace dni

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane autorsky spracovaný pracovný materiál.