Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Investičný controlling - Návratnosť a hodnotenie investícií

CIEĽ:

 • Cieľom seminára je oboznámiť ekonómov, controllerov a investičných pracovníkov s aktuálnymi metódami hodnotenia investícií s dôrazom na dynamické metódy, väzbu investícií na firemné procesy a pohľady akcionárov na investície.

Vyžadujú sa aspoň základné znalosti podnikovej ekonomiky.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • Finančná a investičná matematika; úroková miera, jednoduché a zložené úrokovanie, diskontná sadzba
 • Kritériá investičného rozhodovania, investície alebo náklady
 • Využitie finančných analýz pri investovaní, výpočet rentability investícií
 • Statické metódy výpočtu – porovnávanie nákladov, zisku a rentability, výpočty doby úhrady
 • Dynamické metódy výpočtu – metóda čistej súčasnej hodnoty, metóda vnútornej úrokovej miery
 • Špecifické druhy investícií: marketingové investície a finančné investície, investície do vývoja a IT
 • Strategické hodnotenie investícií pomocou konceptu Shareholder Value, praktická aplikácia ukazovateľov EVA, WACC, NOPAT, ROCE.
 • Hodnotenie investícií z pohľadu firemných procesov, ekonomicko-procesný model firmy
 • Riešenie príkladov z praxe

ROZSAH:

 • 2 školiace dni

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane autorsky spracovaný pracovný materiál.