Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Nákladový Controlling

CIEĽ:

 • Cieľom seminára je poskytnúť ekonómom, controllerom a manažérom rôzne pohľady na náklady v podniku, na hodnotenia ich účelnosti, väzbu na kalkulácie a možnosti zlepšenia nákladovej štruktúry tiež na konkrétnych príkladoch.

Vyžadujú sa aspoň základné znalosti podnikovej ekonomiky

OBSAH:

 • Základná terminológia nákladového controllingu – význam nákladov v ekonomike firmy, vnútropodnikové účtovníctvo, implementácia, využívanie.
 • Členenie nákladov : druhové členenie – analýza jednotlivých položiek
 • Kalkulačné členenie : kalkulačný vzorec, priame náklady, nepriame náklady, réžia a jej rozpúšťanie
 • Výkonové členenie : fixné a variabilné náklady, príspevok na úhradu, marža, bod zvratu, prevodový stupeň
 • Strediskové členenie : profit centrá, nákladové a ziskové strediská.
 • Procesné členenie nákladov : procesná kalkulácia, nástroj pre proc. riadenie nákladov – ABC
 • Riadenie a optimalizácia nákladov vo firme :- nákladová produktivita, optimalizácia nákladov pri tvorbe ceny, odhaľovanie neproduktívnych nákladov, časových a kapacitných rezerv vo firme.
 • Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom

ROZSAH:

 • 2 školiace dni

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane autorsky spracovaný pracovný materiál.