Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Finančný controlling

CIEĽ:

 • Cieľom seminára je poskytnúť ekonómom, controllerom a manažérom poznatky z oblasti finančného controllingu – výpočet a využitie finančných ukazovateľov, hodnotenie zdravia firmy na základe ukazovateľov a možnosti zlepšenia výsledkov aj na konkrétnych príkladoch.

Vyžadujú sa aspoň základné znalosti podnikovej ekonomiky

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • Úvod – Základné ekonomické zákony trhovej ekonomiky; Schéma finančných tokov; Zákon o účtovníctve; Účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov; Základné účtovné výkazy a ich interpretácia – Výsle dovka, Bilancia a Cash flow.
 • Controlling a jeho uplatnenie pri riadení firmy. Na čo je zameraný finančný controlling.
 • Finančná analýza v riadení firmy; Základná a technická analýza; Výber porovnateľných firiem, zdroje informácií; Príprava dát a ukazovateľov pre analýzu a ich overenie; Metódy a postupy finančnej analýzy;
 • Analýza absolútnych ukazovateľov a interpretácia výsledkov; Analýza trendov (horizontálna analýza) a jej interpretácia; Percentuálna analýza (vertikálna analýza) a jej interpretácia; Vplyv štruktúry majetku dlžníka na likviditu podniku;
 • Analýza rozdielových ukazovateľov; Pracovný kapitál; Peňažne finančný fond; Metóda financovania a krátkodobé zdroje; Analýza cash flow a vzťah k zisku;
 • Analýza pomerových ukazovateľov; ukazovatele rentability, aktivity, zadĺženosti, likvidity, tržnej hodnoty firmy, analýza vývoja zisku – najpoužívanejší spôsob ich výpočtu, ich interpretácia a najčastejšie používané odporúčané hodnoty v rôznych odvetviach; dôsledky nepriaznivého vývoja týchto ukazovateľov na budúcnosť firmy;
 • Prevádzkové ukazovatele (produktivita, rentabilita); Analýza výroby; pridaná hodnota; marža; ekonomická pridaná hodnota (EVA);
 • Analýza nákladov a výnosov;
 • Sústavy ukazovateľov; Pyramídové sústavy; Bonitné a Bankrotné modely; Hodnotenie finančného zdravia, dôveryhodnosti a spoľahlivosti firmy;
 • Prognózovanie ďalšieho vývoja finančnej situácie podniku, jeho budúcnosť, solventnosť, insolventnosť, hodnotenie a interpretácia dosiahnutých výsledkov, napr. Altmanov index, jeho vyhodnotenie a interpretácia, Iné dôležité indexy a pravidlá, ktoré môžu naznačiť ďalší vývoj a smerovanie firmy; neekonomické ukazovatele a postupy;
 • Závery finančnej analýzy; silné a slabé stránky vyplývajúce z výsledkov;
 • Zhrnutie príkladu vo forme reportu a možné interpretácie výsledkov.

ROZSAH:

 • 2 školiace dni

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane autorsky spracovaný pracovný materiál.