Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Ekonomika pre neekonómov

CIEĽ:

 • Poskytnúť účastníkom základné informácie o ekonomických pojmoch a ukazovateľoch firmy, o ich súvislostiach s chodom firmy a naučiť ich využívať ekonomické informácie v každodennej manažérskej a technickej praxi.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • Úloha ekonomiky v podniku;
 • Hlavné ekonomické kategórie;
 • Podvojné účtovníctvo, odlišnosti od jednoduchého účtovníctva;
 1. Finančné riadenie firmy
  • Čítanie výkazov – Výsledovka, Bilancia a Cash flow
  • Daňové, účtovné a manažérske výsledky hospodárenia
  • Ukazovatele výkonnosti a úspešnosti firmy (EVA, BSC), ich interpretácia a vzájomné vzťahy
  • Finančná analýza, charakteristika jednotlivých ukazovateľov
  • Investovanie – základné typy a druhy investícii; úroková miera, riziko, kritéria investičného rozhodovania, súčasná a budúca hodnota
  • Trhová (všeobecná) hodnota firmy, metódy stanovenia, vplyvy na rast hodnoty firmy
 2. Nákladové riadenie firmy
  • Členenie nákladov:
   • Druhové členenie – analýza jednotlivých položiek
   • Kalkulačné členenie: kalkulačný vzorec, priame náklady, nepriame náklady, réžia a jej rozpúšťanie
   • Výkonové členenie : fixné a variabilné náklady, príspevok na úhradu, marža, bod zvratu
   • Strediskové členenie : profit centrá, nákladové a ziskové strediská
   • Procesné členenie nákladov: procesná kalkulácia, procesné.. riadenie nákladov s využitím ABC
  • Nákladová analýza:
  • Ekonomicko – procesný model firmy
  • Vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti procesov, produktov a zákazníkov
  • Využitie nákladov v cenovej politike firmy
  • Znižovanie nákladov versus zvyšovanie zisku
 3. Controlling a plánovanie vo firme
  • Poslanie, úlohy a organizačné zaradenie controllingu
  • Misia, Vízia, Stratégia firmy
  • Strategický plán, Podnikateľský zámer, Rozpočet
  • Informatické riešenie controllingu a reportingu, zaistenie dostupnosti informácií pre riadenie

ROZSAH:

 • 2 školiace dni

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.