Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Negociačné zručnosti s prvkami rétoriky pri vyjednávaní

CIELE TRÉNINGU : Po ukončení budú účastníci vedieť :

 • profesionálne a asertívne a vyjednávať , naplánovať stratégiu
 • dešifrovať nekonvenčné zručnosti vyjednávania a brániť sa voči manipulácii
 • zvládnuť základné taktické varianty vyjednávania s náročnými partnermi
 • presvedčivo a asertívne vystupovať a využívať svoje rétorické zručnosti

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • fázy vyjednávania , stratégie súperenia a spolupráce, zmeny správania
 • výber negociačných techník podľa typu vyjednávača
 • vyjednávanie ako proces zameraný na riešenie , program Ja-Ty-My
 • zvládanie nečistých trikov, nátlaku a manipulácie, zvládanie námietok
 • nekonvenčné zručnosti vyjednávania - zámerné neporozumenie, zveličovanie, nečakaný ťah, sarkazmus, zahltenie otázkami
 • príprava na rokovanie a vyjednávanie a jeho vyhodnotenie, minimálny a maximálny cieľ, práca s ústupkami, vyjednávací priestor
 • vedenie vyjednávania získavaním súhlasu, selektívnym posilňovaním
 • vyjednávacie taktiky: ísť vlastnou cestou, nasledovať, neustúpiť ani o krok, uhnúť inam
 • nejednoznačnosť pri vyjednávaní, prekonanie mŕtveho bodu, ako povedať nepriamo, že vám nevyhovuje spôsob jednania partnera
 • vyjednávacie metódy: Huthwaitskej výskumnej skupiny, Casseho a Deolova,Nierenbergova, Fisherova a Uryho, Bellengerova metóda
 • základy rétoriky, hlasový prejav a obohacovanie slovníka, zvládanie trémy
 • psychohygiena asertívneho človeka pri negociácii.

FORMY A METÓDY:

 • Krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy, brainstorming, video tréning, riadená diskusia, masívna spätná väzba.

ROZSAH:

 • 2 tréningové dni (doporučené opakovanie)

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu