Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Teambuilding ( Budovanie proaktívnych tímov )

ZÁMERY A CIELE:

 • Po absolvovaní tréningu budú frekventanti poznať základy skupinovej dymaniky.
 • Naučia sa orientovať sa v jednotlivých fázach vývoja skupiny a osvoja si základné zručnosti, ktoré im umožnia optimálnejšie komunikovať v rámci skupiny s cieľom dosiahnutia cieľa a splnenia úloh.
 • Po absolvovaní tréningu budú frekventanti poznať základné motivačné faktory, ovplyvňujúce pracovný výkon členov skupiny.
 • Naučia sa uplatňovať optimálnejšie formy komunikácie s cieľom plnenia úloh a dosahovania cieľov pracovných skupín.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • Základné formy komunikácie v tíme
 • Význam pracovných tímov, skupín
 • Formy výstavby pracovných tímov, skupín
 • Fázy vyvoja práce v malej skupine a tíme
 • Vybrané techniky riadenia skupín
 • Úvod k typom participatívnych pracovných skupín
 • Autodiagnostika tímovej role a jej význam pre efektívne fungovanie tímu
 • Rozvoj kooperácie v pracovnej skupiny
 • Charakteristiky dobrých tímov a najčastejšie zdroje nedorozumení
 • Zvyšovanie motivácie
 • Motivačné faktory, motivačná schéma

FORMY A METÓDY:

 • outdoor / indoor
 • Krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy, brainstorming, video tréning, riadená diskusia, masívna spätná väzba.

ROZSAH:

 • 2 tréningové dni

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu