Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Koučing

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • Čo je koučovanie
  • Ciele koučovania
  • Koučovanie
  • Osobný rast
  • Teória osobnosti
 •  Ako koučovať
  • Ciele – cesta
  • Kontrola – pomoc
  • Kontrola
  • Typy podnetov
  • Druhy pomoci
  • Spôsoby pomáhania
 • Metodiky koučovania
  • Inner Game
  • GROW
  • ADAPT
 • Výber kouča
  • Kouč
  • Úlohy kouča
  • Vlastnosti kouča
  • Roly kouča
  • Wu wei
  • Láska
  • Ste dobrý kouč ?
  • Vzájomné vzťahy
  • Dôvera
 • Prínosy koučovania
  • Pre organizáciu
  • Čo môžem očakávať od koučovania ?
  • Koučovanie posilňuje
 • Koho koučovať
  • Modely koučovania
  • Hodnotenie organizácie
  • Koučovanie seba
  • Sebareflexia
  • Životné vzory
  • Ciele
  • Silné a slabé stránky
  • Sebahodnotenie
  • Koučovanie iných
  • Koučovanie šéfa
  • Koučovanie kolegu
  • Pohyb koučovaného
  • Koučovanie tímu
  • Ciele koučovanej skupiny
 • Prečo koučovať
  • Stará definícia práce
  • Radosť z práce
  • Nová definícia práce
  • Predmet koučovania
  • Rozhodovanie
  • Konflikty
  • Zaobchádzanie s krízami
  • Problémy
  • Ne-problém
  • Možnosti a príležitosti
  • Prerámcovanie
  • Pozitívne výroky
  • Pozitívna predstava
 • Nástroje koučovania
  • Viera
  • Vízia
  • Podporiť nápady
  • Pristihnite ich
  • Zapamätanie
  • Všetko sa dá urobiť teraz
  • Kritika – budúci cieľ
  • Hodnotenie – reflektovanie
  • Komunikácia
  • Poďme si kresliť
  • V skúsenostiach je bohatstvo firmy
  • Práca so znalosťami
  • 3P
 • Postup koučovania
  • Postup
  • Pozitívne naladenie
  • Škálovanie
  • Akčný plán
  • Obmedzenia
  • Pochvala
  • Merať zlepšenia
  • Spätná väzba
 • Otázky
  • Otázky systemika
  • Otázky zisťovacie
  • Konštruktívne otázky
  • Inner Game otázky
  • GROW otázky

FORMY A METÓDY:

 • Krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy, brainstorming, video tréning, riadená diskusia, masívna spätná väzba.

ROZSAH:

 • 2 školiace dni

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu