Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Workoholizmus a sebariadenie

CIELOVÁ SKUPINA :

 • Základnou podmienkou účasti ani nie je úroveň vzdelania, skôr ochota zamýšľať sa nad sebou, snaha urobiť pre svoju efektívnosť niečo nové, hľadať spôsob ako zabrániť syndrómu vyhorenia.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • Základné piliere osobnej efektívnosti
 • Charakter, úroveň zrelosti, osobná paradigma, základné princípy
 • Sedem dôležitých návykov, vedúcich k efektivite
 • Pochopenie osobnej efektivity
 • Proaktivita a sloboda voľby
 • Štyri základné zložky ľudskej podstaty
 • Work life balance je...
 • Som workoholik a som na to hrdý (?) Workoholizmus ako životný názor
 • Žijem podľa vlastného scenára?
 • Sebapoznávanie:životné roly a ciele, efektívne osobné poslanie
 • Dôležité má prednosť pred naliehavým: kompas alebo hodiny?
 • Stavebné kamene týždenného plánu
 • Základná jednotka efektívneho plánovacieho systému a jeho 3 hlavné charakteristiky
 • Nahrádzanie konkurenčného myslenia kooperatívnym
 • Vytváranie atmosféry dôvery pri riešení konfliktov
 • Prínos skutočnej tímovej spolupráce založenej na vzájomnm rešpekte a úcte
 • Syndróm vyhorenia - nakoľko sa týka práve mňa?
 • Nevyhnutnosť sústavného sebazdokonaľovania, ktoré zabráni syndrómu vyhorenia a zabezpečí dlhodobú efektivitu

FORMY A METÓDY:

 • Krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy, brainstorming, video tréning, riadená diskusia, masívna spätná väzba.

ROZSAH:

 • 2 tréningové dni (doporučené opakovanie)

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu