Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Manažment zmeny

CIEĽ:

 • Po úspešnom absolvovaní projektu si účastníci uvedomia možnosti svojej osobnej efektívnosti a jej vylepšenia.
 • Spoznajú výhody ovládania jednotlivých riadiacich nástrojov nielen k požadovanému plneniu úloh v náročnej situácii zmeny, ale aj k upevneniu medziľudských vzťahov v organizácii.
 • Získajú podnetné návrhy a akčné plány na zmenu niektorých zaužívaných návykov správania smerom k vyššej efektivite riadiacich procesov.

CIEĽOVÁ SKUPINA:

 • Výkonní manažéri rôznych stupňov riadenia

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • Tri zdroje moci manažéra
 • Osobnosť manažéra riadiaceho zmeny, osudné nedostatky manažérov
 • Riadiaci štýl a riadenie zmeny, identifikácia vlastného riadiaceho štýlu
 • Vedenie a riadenie v zmene, 5 základných problémov pri riadení zmeny
 • Najčastejšie chyby pri zavádzaní zmien
 • Prečo ľudia odmietajú zmenu?
 • Časový faktor zavádzania zmeny, krivka zmeny
 • Stanovenie cieľov plánovanej zmeny
 • Identifikácia konkrétnych prínosov plánovanej zmeny v organizácii
 • Motivácia k zmene - ako s ňou pracovať
 • Postup plánovania osobnej zmeny
 • Význam komunikácie organizačnej zmeny so zamestnancami a s externým prostredím

FORMY A METÓDY:

 • Krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy, brainstorming, video tréning, riadená diskusia, masívna spätná väzba.

ROZSAH:

 • 2 tréningové dni (doporučené opakovanie)

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu