Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Telemarketing

ZÁMER:

 • Rozvinúť vedomosti o zákonitostiach telefonickej komunikácie.

PO ABSOLVOVANÍ TRÉNINGU ÚČASTNÍCI :

 • Získajú vedomosti o zákonitostiach telefonickej komunikácie.
 • Aké metódy a techniky využívať, aby bola telefonická komunikácia s klientom aktívna, empatická a ústretová.
 • Overia si správnosť dodržiavania štandardov telefonickej komunikácie so zákazníkom.
 • Naučia sa efektívne jednať a riešiť problémové situácie z ich praxe s rôznymi typmi zákazníkov.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE (Aký prínos bude mať vzdelávací program pre účastníkov) :

 • Zvládnutie negatívnych emócií
 • rozdiel v osobnom a profesionálnom kontakte
 • vytvorenie profesionálneho dojmu v telefonickom styku
 • Reakcia na rôzne typy zákazníkov
 • dôležitosť hlasu v telefonickej komunikácii
 • Krátke hlasové a rétorické cvičenia a cvičenia na rozšírenie slovnej zásoby
 • kto sa správne pýta, dostane správnu odpoveď (zákl. typy otázok)
 • aktívne počúvanie, bariéry komunikácie
 • technika vysvetľovania
 • štruktúra obchodník volá zákazníkovi
 • štruktúra zákazník volá obchodníkovi
 • Máme ich radi? - postup ako ich zvládnuť
 • Dobre zvládnutá reklamácia sa stáva reklamou
 • Ako využívať zásady etikety a profesionality v styku so zákazníkom pri telefonickej komunikácii
 • Spätná väzba a vyhodnocovanie účinnosti a efektívnosti vzdelávacej aktivity
 • Modelovanie situácií a precvičenie problémových situácií v komunikácii

FORMY A METÓDY:

 • Krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy, brainstorming, video tréning, riadená diskusia, masívna spätná väzba.

ROZSAH:

 • 2 tréningové dni (doporučené opakovanie)

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu