Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Time manažment a zvládanie stresu

ZÁMER:

 • Rozvinúť vedomosti o zákonitostiach efektívneho využívania času a zvládania stresu

CIEĽ: ( Po absolvovaní kurzu účastníci: )

 • Budú poznať metódy a techniky efektívneho využívania pracovného času.
 • Dokážu krátkodobo aj dlhodobo naplánovať prioritné úlohy.
 • Odhalia svoje zdroje stresu a naučia sa ich minimalizovať.
 • Naučia sa krátke relaxačné techniky na obnovu energie.

RÁMCOVÝ OBSAH:

 • Určovanie vlastných priorít a cieľov
 • Čas, vnímanie času, koláč času. role v živote človeka, rovnováha 4 druhov času
 • Analýza pracovného času, snímka pracovného času, zlodeji času, pílový efekt
 • Techniky time managementu, metóda ABC, Eisenhoverova matrica času a ďalšie techniky
 • Plánovanie času, techniky plánovania, krivka výkonnosti
 • Poznanie doby najvyššieho vlastného pracovného výkonu
 • Techniky efektívnej práce, práca s písomnosťami, telefonáty, návštevy, porady ...
 • Schopnosť povedať nie ako šetrič časuň
 • Manažérska práca a nutnosť delegovania
 • Identifikácia vlastných stresorov
 • Autodiagnostika hladiny stresu
 • Zladenie životných a pracovných priorít
 • Aktívne narábanie s vlastnou psychickou energiou
 • Čo je stres, význam stresu, ako vzniká stres, aké sú dôsledky stresu, techniky zvládania stresu
 • Krátke relaxačné techniky
 • Vypracovanie individuálneho akčného plánu na zlepšenie manažmentu času a stresu

FORMY A METÓDY:

 • Krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy, brainstorming, autodiagnostika, video film, riadená diskusia, masívna spätná väzba, nácvik krátkych relaxačných a aktivačných techník.

ROZSAH:

 • 2 tréningové dni (doporučené opakovanie)

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.