Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Prezentačné zručnosti - Ako efektívne prezentovať

ZÁMER:

 • Aj tie najlepšie a najoriginálnejšie myšlienky, nápady, či návrhy riešenia problémov strácajú hodnotu, ak ich nedokážeme efektívne predniesť, presvedčivo vysvetliť a nadchnúť pre ne ostatných.
 • Schopnosť úspešne predstaviť výsledky svojej práce, zoznámiť publikum s novými poznatkami, prezentovať produkt, firmu i seba, je kľúčovým faktorom úspechu v rôznych pracovných pozíciách.

CIEĽ:

 • Tento tréningový modul je zameraný na získanie základných poznatkov a zručností potrebných pri príprave, realizácii a vyhodnotení prezentácie.
 • Účastníci budú mať možnosť vyskúšať si rôzne techniky a metódy prezentácie, získať skúsenosti ako zvládať rôzne obtiažne situácie pri verejnom vystupovaní a na základe spätnej väzby od ostatných účastníkov i trénerov, získať námety pre zlepšenie svojich prezentačných zručností.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • Formy a prvky prezentácie
 • Fázy prezentácie - príprava, realizácia a vyhodnotenie
 • Cieľová skupina - poslucháči
 • Štýly poznávania u dospelých a ich prezentácia
 • Štruktúra a fázy prezentácie - úvod, jadro, záver
 • Názorné pomôcky - zásady vizualizácie
 • Prezentácia seba - verbálny a neverbálny prejav
 • Ako reagovať na otázky z publika
 • Sebaistota pri prezentácii
 • Spätná väzba na prezentácie a možnosti ďalšieho rozvoja

FORMY A METÓDY:

 • Základnou metódou je videozáznam vystúpení účastníkov a jeho analýza

POČET ÚČASTNÍKOV:

 • max. 8 - 10, aby si všetci účastníci vyskúšali prezentáciu a z videonahrávky vlastného vystúpenia mohli dostať efektívnu spätnú väzbu.