Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Interné (in house) školenia

SOFT SKILLS

EKONOMIKA A CONTROLLING

MANAŽMENT:

ÚČTOVNÍCTVO

PERSONALISTIKA

PRE ASISTENTKY

SEMINÁRE:

Reagujú na aktuálny legislatívny vývoj, slúžia ako doplnkové vzdelávanie počas pracovného procesu (aj mimo neho) pre široký okruh klientov. Ich obsah zachytáva témy z oblasti legislatívy, ekonomiky, pracovnoprávnych vzťahov, daňovníctva a verejných financií.

Podľa možnosti a obsahu téma seminára je aplikovaná na konkrétnych príkladoch. Veľká pozornosť je venovaná výberu lektorov, ktorí majú dostatok skúseností z praxe.

Klienti na každej vzdelávacej akcii obdržia písomné študijné materiály. Súčasťou je občerstvenie prípadne obed.

 

PREHĽAD ASPOŇ NIEKOĽKÝCH PONÚKANÝCH SEMINÁROV:

 • Sociálne zabezpečenie
 • Zdravotné poistenie
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Zákon o účtovníctve
 • Postupy účtovania
 • Daň z príjmov právnických osôb
 • Daň z príjmov fyzických osôb
 • Účtovná závierka
 • Daňové priznanie
 • Pokladňa a jej vedenie vo firme
 • Pohľadávky
 • Odpisovanie majetku
 • Cestovné náhrady
 • Majetok spoločnosti
 • Zásoby v spoločnosti
 • Leasing
 • Automobil v podnikaní
 • Likvidácia obchodnej spoločnosti
 • Devízový zákon
 • Finančná analýza
 • Finančné plánovanie
 • Ochrana osobných údajov
 • Zákonník práce
 • Registratúra
 • Stavebný zákon
 • Katastrálny zákon
 • Colné predpisy po vstupe do EÚ
 • Zákon o konkurze a vyrovnaní
 • Zákon o verejnom obstarávaní
 • NCTS - Tranzitný režim
 • INTRASTAT- štatistický program
 • Aktuálne o colnej oblasti v EÚ
 • Zákon o odpadoch
 • Trestný zákon a poriadok

V tabuľke sú uvedené verejné semináre, o ktoré bol v posledných štyroch rokoch na našom vzdelávacom trhu najväčší záujem.

V PRÍPADE ZÁUJMU JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ SI SEMINÁR INTERNE PRE VLASTNÝCH ZAMESTNANCOV.