Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Interné (in house) školenia

SOFT SKILLS

 

EKONOMIKA A CONTROLLING

 

MANAŽMENT:

 

ÚČTOVNÍCTVO

 

PERSONALISTIKA

 

PRE ASISTENTKY

 

SEMINÁRE:

Reagujú na aktuálny legislatívny vývoj, slúžia ako doplnkové vzdelávanie počas pracovného procesu (aj mimo neho) pre široký okruh klientov. Ich obsah zachytáva témy z oblasti legislatívy, ekonomiky, pracovnoprávnych vzťahov, daňovníctva a verejných financií.

Podľa možnosti a obsahu téma seminára je aplikovaná na konkrétnych príkladoch. Veľká pozornosť je venovaná výberu lektorov, ktorí majú dostatok skúseností z praxe.

Klienti na každej vzdelávacej akcii obdržia písomné študijné materiály. Súčasťou je občerstvenie prípadne obed.

 

PREHĽAD ASPOŇ NIEKOĽKÝCH PONÚKANÝCH SEMINÁROV:

 • Sociálne zabezpečenie
 • Zdravotné poistenie
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Zákon o účtovníctve
 • Postupy účtovania
 • Daň z príjmov právnických osôb
 • Daň z príjmov fyzických osôb
 • Účtovná závierka
 • Daňové priznanie
 • Pokladňa a jej vedenie vo firme
 • Pohľadávky
 • Odpisovanie majetku
 • Cestovné náhrady
 • Majetok spoločnosti
 • Zásoby v spoločnosti
 • Leasing
 • Automobil v podnikaní
 • Likvidácia obchodnej spoločnosti
 • Devízový zákon
 • Finančná analýza
 • Finančné plánovanie
 • Ochrana osobných údajov
 • Zákonník práce
 • Registratúra
 • Stavebný zákon
 • Katastrálny zákon
 • Colné predpisy po vstupe do EÚ
 • Zákon o konkurze a vyrovnaní
 • Zákon o verejnom obstarávaní
 • NCTS - Tranzitný režim
 • INTRASTAT- štatistický program
 • Aktuálne o colnej oblasti v EÚ
 • Zákon o odpadoch
 • Trestný zákon a poriadok

V tabuľke sú uvedené verejné semináre, o ktoré bol v posledných štyroch rokoch na našom vzdelávacom trhu najväčší záujem.

 

V PRÍPADE ZÁUJMU JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ SI SEMINÁR INTERNE PRE VLASTNÝCH ZAMESTNANCOV.


 

Nákladový Controlling (seminár/školenie)

Kríza presvedčila aj posledných skeptikov, že dlhodobo udržať náklady pod kontrolou je možné len zavedením nákladového controllingu.
Na seminári spoznáte, aké sú nevyhnutné súčasti nákladového controllingu, ako nastaviť jeho podrobnosť a presnosť v rôznych firmách a situáciách a prečo nesmie byť nákladový controlling len o nákladoch.

Na seminári sa dozviete:

• Ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov pri nákladovom controllingu (NC)?
• Ako zakomponovať výkonové členenie nákladov do NC?
• Hlavné kalkulačné metódy a ktoré z nich je kedy vhodné použiť?
• Prečo nestačí riadiť iba náklady a čo ďalšie musí obsahovať NC?
• Koľko nákladových stredísk zaviesť? Kedy a ako sledovať zisk strediska?
• Ako zaviesť procesný controlling a ako vytvoriť ekonomicko - procesný model?
• Čo je to Activity Based Costing a ako ho využiť v NC?
• Využiť pre NC účtovníctvo, alebo manažérsku nadstavbu?
• V čom sa odlišuje účtovný výsledok hospodárenia od manažérskeho?
Jednotlivé témy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

Pre koho bude seminár prínosom:

Pracovníkom, zodpovedným za vybudovanie a optimálne nastavenie controllingu. Pre skúsených ekonómov poskytne inšpirácie, pre absolventov prinesie pohľad do podnikovej praxe. Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy a možnosti NC a stanú sa istejšími partnermi pre dodávateľov sw a služieb a tiež voči ekonómom vo vlastnej firme.
U účastníkov sa predpokladajú základné znalosti podnikovej ekonomiky.

PRACOVNÝ MATERIÁL:

Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 70 strán k témam seminára.

 

Podobné semináre:

• Finančný controlling

Kalkulácie a cenotvorba
Ekonomika pre neekonómov

Praktický reporting na podporu riadenia


 

Prihlasovací formulár (Nákladový Controlling (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.

Kalkulácie a cenotvorba (seminár/školenie)


Na seminári zistíte, ako najpresnejšie vypočítať náklady na výrobok alebo službu, prečo musíme rozlišovať medzi kalkuláciou a cenotvorbou, ako stanoviť cenu, aby priniesla najvyšší zisk a kedy je vhodné využiť zľavy.

Cenu výrobku alebo služby určuje trh, alebo ju v niektorých firmách vypočítajú na oddelení kalkulácií. Obe riešenia sú riskantné, pretože „správna" cena prináša maximálne zisky a odchýlenie len o pár percent môže spôsobiť vysoké, i keď niekedy „len" skryté straty. Čítaj viac