Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Daň z pridanej hodnoty + Účtovanie DPH (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Anna Jurišová + Ing. Jana Turóciová
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, 040 11 Košice
Cena: 55,00 € (nie sme platcami DPH)
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 15,00 seminár

Novinka:

Seminár s dvoma lektorkami poskytne výklad novely zákona o DPH vedený Ing. Annou Jurišovou - špecialistkou na problematiku DPH.
Jej výklad bude dopĺňať Ing. Jana Turóciová - špecialistka na problematiku účtovania.
Účastníci tak získajú komplexný pohľad na problematiku nielen zmien zákona, ale aj ako tieto zmeny správne aplikovať v účtovníctve.

Zmeny zákona o DPH od 1.1.2019  a účtovanie problematiky v príkladoch

 

1. Základné zásady a metódy účtovania o dani z pridanej hodnoty        

-          určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu (vznik daňovej povinnosti alebo vznik práva na odpočítanie dane)

-          určenie výšky dane podľa zákona o DPH  

-          účtovanie dane z pridanej hodnoty upravené postupmi účtovania pre podvojné účtovníctvo, vrátane zmien účinných od 1.1.2019

 

2. Zmeny zákona o DPH od 1.1.2019  a ich vplyv na účtovanie DPH

-          zrušenie zábezpeky, vrátenie zábezpeky v zákonom stanovenej lehote, účtovanie  o vrátení zábezpeky

-          nová  definícia obratu, zmeny v určení obratu od 1.1.2019,  sledovanie obratu v JÚ a PÚ, stanovenie obratu v prechodnom období

-          dodanie tovaru a služby pri použití poukazu, jednoúčelové a viacúčelové poukazy, základ dane pri dodaní tovaru alebo dodaní služby pri použití viacúčelového poukazu,   účtovanie

-          zmeny v uplatňovaní DPH pri cezhraničnom lízingu, dodanie a nadobudnutie tovaru na základe lízingovej zmluvy do/z  iného členského štátu,  účtovanie

-          miesto dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb  osobe inej ako zdaniteľnej osobe,  zavedenie limitu

-          stanovenie základu dane  podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH pri bezodplatnom dodaní tovarov a služieb,  zohľadnenie odpočítania dane v pomernej výške a vykonania úpravy odpočítanej dane  pri výpočte dane, účtovanie

-          nové pravidlá uplatnenia oslobodenia od dane pri  dodaní  a nájme nehnuteľností, účtovanie

-          zmeny vo výpočte koeficientu podľa § 50 zákona o DPH

-          určenie obdobia na úpravu odpočítanej dane u investičného majetku nadobudnutého formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, účtovanie  

-          povinnosť robiť úpravu odpočítania dane u hnuteľného majetku,  ktorý  platiteľ používa na podnikanie aj na iný účel ako podnikanie,  účtovanie

-          vrátenie dane cestujúcim z tretích krajín pri vývoze tovaru, uplatnenie vrátenia dane u poverenej osoby, účtovanie

-          zmena v uplatnení prenosu daňovej povinnosti  pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov pri dodaní ktorých je vyhotovená zjednodušená faktúra, účtovanie

-          rozšírenie povinnosti viesť evidencie pri dodaní služieb a pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou s miestom dodania v inom členskom štáte

-          znížená sadzba dane na ubytovacie služby – kód 55 klasifikácie produkcie podľa činností

3. Koncoročné povinnosti platiteľa  dane

- ročné vysporiadanie odpočítanej dane

- úprava odpočítanej dane

 

4. Diskusia

 

 

ORGANIZÁTOR

Ing. Tomáš Polák – AGENTÚRA TEMPO
Jánošíkova 1
01001 Žilina
IČO: 37097016
DIČ: 1043029295
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0421052693 / 0900
IBAN: SK68 0900 0000 0004 2105 2693

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Daň z pridanej hodnoty + Účtovanie DPH (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.