Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Účtovná závierka v JÚ a Daňové priznanie fyzických osôb (seminár)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: JUDr. Mária Stahovcová
Termíny:26.02.2019
Miesto konania: Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, 040 11 Košice
Cena: 45,00 € (nie sme platcami DPH)
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 14,00 seminár

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:dane-1.jpg

 • Príjmy z podnikania, SZČ - charakteristika – zdaňovanie
 • Príjmy športovcov – zaradenie – informačný systém športu
 • Sponzorské v športe
 • Príjmy z prenájmu nehnuteľností – osobitosti zdaňovania
 • Predmet dane z príjmov FO – podiely zo zdrojov v SR a zo zahraničia
 • Príjmy oslobodené od dane z príjmu
 • Zisťovanie základu dane fyzickej osoby
 • Nezdaniteľné časti základu dane, - kúpele
 • Sadzba dane FO
 • Daňový bonus na dieťa  a príjmy zo zahraničia
 • Daňový bonus na úrok na zaplatené úroky na bývanie
 • Daňová strata a  jej odpočítavanie  
 • Majetok využívaný aj na  osobnú potrebu § 19 ods. 2 písm. t)
 • Percentuálnych výdavkov
 • Povinnosť a možnosť fyzickej osoby podať daňové priznanie - lehoty
 • Predlženia lehoty na podanie DP za rok
 • Fyzická osoba v konkurze – oddlženie a lehota na podanie daňového priznania
 • Platenie preddavkov, preddavkové obdobie – možnosť vrátenia preddavkov na daň
 • Limitované výdavky – sprostredkovanie, vymáhanie pohľadávky, limit. VC auta
 • Nedaňové výdavky a vyradenie zásob
 • Reklamné predmety a daňový výdavok
 • Zamedzenie dvojitého zdanenia

ORGANIZÁTOR

Ing. Tomáš Polák – AGENTÚRA TEMPO
Jánošíkova 1
01001 Žilina
IČO: 37097016
DIČ: 1043029295
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0421052693 / 0900
IBAN: SK68 0900 0000 0004 2105 2693
Termín:26.02.2019Variabilný symbol:09 02 19

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Účtovná závierka v JÚ a Daňové priznanie fyzických osôb (seminár))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.