Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Majetok spoločnosti - odpisovanie majetku (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Jana Acsová
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Kongresové centrum Družba, Botanická 25, Bratislava
Cena: 50,00 € bez DPH
60,00 € s DPH
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 14,00 seminár

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

1.    Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok, definícia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (účtovné a daňové hľadisko), vykázanie v účtovnej závierke, vplyv na finančné ukazovatele a posudzovanie finančnej situácie účtovnej jednotky.
2.    Obstaranie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska kúpou, bezplatným nadobudnutím, finančným prenájmom, na úver, na splátky.
3.    Oceňovanie dlhodobého majetku
a.    k momentu obstarania (obstarávacia cena, vlastné náklady, reálna hodnota, úroky z úveru),
b.    ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (zostatková cena, opravné položky),
c.    technické zhodnotenie na majetku vlastnom a prenajatom.
4.    Transakcie s dlhodobým majetkom a ich dopad na výsledok hospodárenia:
a.    vyradenie dlhodobého majetku predajom, darovaním, likvidáciou, v dôsledku škody,
b.    daňové obmedzenie predaja dlhodobého majetku so stratou,
c.    prenájom dlhodobého majetku a jeho obmedzenia v súvislosti s uplatnením daňových odpisov; daňové výdavky v súvislosti s prenájmom (účtovné a daňové hľadisko),
d.    majetok charakteru osobnej spotreby a kombinácia používania majetku na služobné a súkromné účely.
5.    Odpisovanie dlhodobého majetku – účtovný a daňový pohľad (rovnomerné a zrýchlené odpisovanie, prvý rok, ďalšie roky, s technickým zhodnotením, komponentové odpisovanie); obmedzenia v uplatnení odpisovej metódy, limity a obmedzenia v súvislosti s daňovými odpismi; automobil v podnikaní.
6.    Inventarizácia majetku.
7.    Daňové výdavky vo väzbe na dlhodobý majetok (servis, údržba, súvisiace výdavky). Využívanie majetku na súkromné a služobné účely (poskytnutie vozidla zamestnancovi), daňový pohľad, daň z pridanej hodnoty.

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Majetok spoločnosti - odpisovanie majetku (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.