Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Dlhodobý majetok – špecifiká, automobil v podnikaní

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Jana Acsová
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Kongresové centrum Družba, Botanická 25, Bratislava
Cena: 55,00 € (nie sme platcami DPH)
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 15,00 seminár

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

1.    Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok:
a.    osobitosti vzniku účtovného prípadu,
b.    možnosti účtového rozvrhu,
c.    vykázanie v účtovnej závierke,
d.    optimalizácia štruktúry aktív cez transakcie s dlhodobým majetkom,
e.    definícia hmotného a nehmotného majetku a jeho druhové členenie,
f.    súbor hnuteľných vecí, odpisovanie technológie, súčasti stavby vrátane oddeliteľných súčastí,
g.    drobný majetok,
h.    komponentné odpisovanie majetku
2.    Obstaranie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska kúpou, bezplatným nadobudnutím, finančným prenájmom, na úver, na splátky; uvedenie majetku do užívania – osobitosti. Technické zhodnotenie majetku – účtovanie, odpisovanie.
3.    Opravy a údržba majetku, charakteristika a účtovanie.
4.    Bezodplatné obstaranie majetku.
5.    Transakcie s dlhodobým majetkom, dotácia, úverové financovanie, darovanie, likvidácia, predaj, škoda, prenájom.
6.    Odpisovanie dlhodobého majetku – účtovný a daňový pohľad, prvý rok, ďalšie roky, hospodársky rok; prerušenie odpisovania.
7.    Právne východiská automobilu v podnikaní.
8.    Automobil v zákone o dani z príjmov.
9.    Čo je súčasťou ocenenia automobilu. Čo do obstarávacej ceny automobilu nepatrí.
10.    Daňové výdavky vo väzbe na dlhodobý majetok (servis, údržba, súvisiace výdavky). Využívanie majetku na súkromné a služobné účely (poskytnutie vozidla zamestnancovi), daňový pohľad, daň z pridanej hodnoty.

ORGANIZÁTOR

Ing. Tomáš Polák – AGENTÚRA TEMPO
Jánošíkova 1
01001 Žilina
IČO: 37097016
DIČ: 1043029295
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0421052693 / 0900
IBAN: SK68 0900 0000 0004 2105 2693

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Dlhodobý majetok – špecifiká, automobil v podnikaní)

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.