Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Ochrana osobných údajov - GDPR (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: JUDr. Marcela Macová
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Coop Jednota Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava
Cena: 49,17 € bez DPH
59,00 € s DPH
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 15,00 seminár

GDPR – skúsenosti s aplikačnou praxou, zmeny v roku 2020, priebeh úradnej kontroly v praxi

 

Aplikačné problémy nariadenia, riešenia úradu, čo sa oproti pôvodnej legislatíve v priebehu rokov 2018 - 2019 zmenilo a najväčšie novinky  v roku 2020

 

Pôvodné pravidlá vyplývajúce z nariadenia GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudli účinnosť ešte dňa 25. 5. 2018, sa v dôsledku aplikačnej praxe neustále menia. Aj v roku 2019 nastalo niekoľko významných zmien z dôvodu nových stanovísk Úradu na ochranu osobných údajov SR a Európskeho výboru na ochranu osobných údajov (EDPB), ktoré upravujú napríklad obsah zmlúv, zavádzajú lehotu záznamu pri monitorovaní priestoru, špecifikujú, ako má vyzerať označenie monitorového priestoru a prinášajú aj celý ra

d ďalších povinností. Čo sa oproti pôvodnej legislatíve v priebehu rokov 2018-2019 zmenilo a aké najväčšie novinky nás čakajú v roku 2020?

 

Seminár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD. je zostavené tak, aby ste boli včas a plne informovaní o všetkom, čo potrebujete pri spracúvaní osobných údajov poznať – od aktuálneho a pripravovaného znenia zákona, cez základné pravidlá spracúvania osobných údajov až po bezpečnostné opatrenia a dokumenty, ktoré musíte mať vo firme zabezpečené.

 

V rámci programu si navyše priblížime, ako prebieha úradná kontrola v praxi, vďaka čomu budete mať prehľad o tom, aké práva a povinnosti máte vy ako kontrolovaná osoba a naopak aké úrad v pozícii kontrolného orgánu. Oceniť môžete najmä praktický prierez najčastejšími pochybeniami, ktorým sa musíte vyvarovať, aby ste nedostali pokutu zo strany Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý stihol už od 25. 5. 2019 uložiť sankcie vo výške viac ako 100 000 eur.

 

Problémy s aplikáciou európskej smernice GDPR a z nej vychádzajúceho zákona majú najmä menšie organizácie. Úrad našiel pri kontrolách spracúvania osobných údajov chyby vo viac ako polovici prípadov!

 

Školenie bude zamerané na tieto a ďalšie témy:

• Viete, čo si máte predstaviť pod pojmom dokumentácia podľa Nariadenia GDPR? My vám presne povieme, čo všetko máte mať vypracované

• Viete si overiť, či máte správne vypracovanú informáciu o spracúvaní osobných údajov? Ako si transparentne splniť svoju informačnú povinnosť?

• Viete, či máte právny základ na spracúvanie osobných údajov a či je to správny právny základ? Porovnáme si súhlas verzus oprávnený záujem napríklad pri fotografovaní

• Máte správne ošetrený vzťah s vaším sprostredkovateľom?

• Dodržiavate zásady spracúvania osobných údajov? Napríklad pri kopírovaní úradných dokladov? • Spracúvate biometrické údaje zamestnancov na účely ich dochádzky?

• Monitorujete priestory kamerami? Viete, čo všetko musíte splniť, aby ste boli v súlade s GDPR a novým usmernením EDPB? A čo sa bude meniť v roku 2020?
• Poznáte najčastejšie pochybenia organizácii pri spracúvaní osobných údajov?

• Aké pravidlá sa vzťahujú na Vašu marketingovú databázu?

• Viete, kedy využiť oprávnený záujem? Ako urobiť porovnávací test a aké procesy je nevyhnutné v súvislosti s oprávneným záujmom nastaviť? Poskytneme vám jeho vzor

• Chcete vedieť, aké pokuty doposiaľ ÚOOÚ uložil?

• Poznáte najčastejšie pochybenia firiem pri spracúvaní osobných údajov?

• Viete, ako je to s oznámením porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu? Znamená automaticky kontrolu zo strany úradu?

• Ako sa na oznámenú kontrolu pripraviť a na čo je potrebné klásť dôraz v jej priebehu • Viete, aké sú vaše práva a povinnosti počas kontroly?

• Viete, aké sú povinnosti kontrolného orgánu?

• Viete aký má vplyv výsledok kontroly na možné udelenie pokuty kontrolovanej osobe zo strany dozorného orgánu?

• Aké pokuty Vám môže úrad v priebehu kontroly uložiť?

• Zaujíma Vás, ako efektívne predísť možným pokutám?

• Spoločné riešenie modelových situácií • Viete, aké sú novinky v oblasti ochrany osobných údajov a čo vás čaká?

 

Záver školenia bude venovaný  vašim najčastejším problémom a otázkam

 

 

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Ochrana osobných údajov - GDPR (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.