Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Aktuality v mzdovej učtárni (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Kongresové centrum Družba, Botanická 25, Bratislava
Cena: 55,00 € bez DPH
66,00 € s DPH
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 15,00 seminár

OBSAH

 

Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2019

 mzdy

  • Minimálna mzda v r. 2019

-          Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

-          Sadzby príplatkov od 1.1.2019 a od 1.5.2019

-          Minimálna mzda a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

  • Odmeňovanie vo verejnej službe 2019

-          Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019

-          Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019, sadzby v r. 2019

  • Trináste a štrnáste platy 2018/2019

-          Oslobodenie od dane/poistného, podmienky

-          Povinná evidencia  

-          Spôsob vykazovania a zápisu do potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2018

  • Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019
  • Daňové parametre v r. 2019

-          Nezdaniteľná časť daňové bonusy, hranice pre vyššie sadzby

  • Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019

-          Parametre  v r. 2019 - Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka,

-          Zmeny v dohodách dôchodcov od novembra 2018

-          Zmena materské otca/ materské matky

-          Zmeny v určení pravdepodobného DVZ  od r. 2019

-          Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia novembra 2018

-          Úpravy dôchodkového veku

-          Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy

-          Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

-          Poistné szčo

-          Stručná informácia o zavedení ročného zúčtovania SP (najskôr za rok 2022)

  • Ďalšie legislatívne zmeny, po prijatí v NR SR
  • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – zmeny v r. 2018

-          odmena, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky v r.2019;

-          dohody dôchodcov, uplatňovanie výnimky;

-          ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;

 

 

 

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Aktuality v mzdovej učtárni (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.