Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Aktuality v mzdovej učtárni (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Coop Jednota Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava
Cena: 59,00 € bez DPH
70,80 € s DPH
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 15,00 seminár

OBSAH

 

Aktuality v mzdovej učtárni a povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov

-      Minimálna mzda 2020 a súvisiace úpravy

-        Dane, sociálne a zdravotné poistenie – parametre v roku 2020

-      Zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti, zaokrúhľovanie, brutácia príjmu, benefity zamestnancov oslobodené od dane, zmeny v nezdaniteľných častiach, elektronické doručovanie

-      Dokladovanie daňového bonusu od 1.12.2019

-      Športové poukazy

-      Zmeny v platení poistného u dôchodcov

-      Zmluvy o výkone funkcie športového odborníka – zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení

-      Zmeny v dôchodkovom veku (prípadne v dôchodkoch)

-        Ďalšie legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR) – zmeny v Zákonníku práce, v sociálnom poistení, prípadne ďalšie zmeny týkajúce sa mzdovej učtárne

-      Vyhlásenie k dani z príjmov, zmena od 1.1.2020

-      Novela zákona o nelegálnom zamestnávaní

-        Rodičovský príspevok v r. 2020 – podmienky nároku na vyšší príspevok

-        Oznamovacia povinnosť za zamestnancov zaradených do 2.kategórie

-      Ročný výkaz o zamestnávaní ZŤP

-      Vystavenie Potvrdenia o zdaniteľnom príjme

Aktuality v mzdovej učtárni

 mzdy

 

 

 

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Aktuality v mzdovej učtárni (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.