Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Účtovná a daňová závierka v podvojnom účtovníctve (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Jana Acsová
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Kongresové centrum Družba, Botanická 25, Bratislava
Cena: 50,00 € (nie sme platcami DPH)
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 15,00 seminár

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

1.    Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2017 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:
a.    kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým súvisiace:
i.    mikro účtovná jednotka,
ii.    malá účtovná jednotka,
iii.    veľká účtovná jednotka.
b.    spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“,
c.    zverejňovanie vyplývajúce z účtovných predpisov, schvaľovanie účtovnej závierky aj v kontexte pripravovaných zmien s účinnosťou od 1. 1. 2018
d.    oceňovanie (zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny); finančná optimalizácia v súvislosti s reálnou hodnotou,
e.    právna úprava pôžičiek a úverov, účtovanie pôžičiek prijatých v rámci kapitálovo prepojených a ostatných osôb; spoločnosť v kríze a plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje,
f.    vlastné imanie a jeho prezentácia na účely rôznych používateľov účtovnej závierky (správca dane, banka, súd),
g.    sponzoringu verzus reklama.
2.    Bilančná kontinuita – zúčtovanie VH za minulý rok, vlastné imanie, zmeny vo vlastnom imaní, otváracia súvaha, účtovná závierka.
3.    Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace; inventarizácia majetku a záväzkov.
4.    Poznámky k účtovnej závierke – čo si pripraviť, na čo si dať pozor. Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky. Nesprávnosti z praxe.
5.    Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania.
6.    Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení ostatných zmien vrátane novely k 1. 1. 2018.
7.    Úprava základu dane z príjmov právnickej osoby (pripočítateľné, odpočítateľné položky).

 

ORGANIZÁTOR

Ing. Tomáš Polák – AGENTÚRA TEMPO
Jánošíkova 1
01001 Žilina
IČO: 37097016
DIČ: 1043029295
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0421052693 / 0900
IBAN: SK68 0900 0000 0004 2105 2693

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Účtovná a daňová závierka v podvojnom účtovníctve (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.