Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

ÚČTO, DANE - ako na ne? (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Jana Acsová
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Coop Jednota Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava
Cena: 59,00 € bez DPH
70,80 € s DPH
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 15,00 seminár

OBSAHOVÉ ZAMERANIE

 Účtovný a daňový pohľad na vybranú problematiku.

 

   Aktuálna účtovná a daňová legislatíva:

    - zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie
    - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie
    - opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie (postupy účtovania pre podnikateľov)


    Vlastné imanie právnických a fyzických osôb:


    - podiely zisku (účtovanie x zdaňovanie)
    - podiely na likvidačnom zostatku (účtovanie x zdaňovanie)
    - vyrovnací podiel (účtovanie x zdaňovane)
    - zvýšenie, zníženie základného imania (účtovanie x zdaňovanie)
    - kapitálový fond z príspevkov (účtovanie x zdaňovanie)
    - vlastné imanie fyzickej osoby účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva
    

     Opravy chýb minulých účtovných období – účtovný verzus daňový pohľad. Kedy účtovať o chybe, kedy neúčtovať o chybe. Mimo účtovaná úprava výsledku hospodárenia na základ dane.
  

    Zásoby vlastnej výroby a ich špecifiká – účtovanie, oceňovanie. Kedy ide o zákazkovú výrobu a kedy o zásoby vlastnej výroby? Aktivovať – áno, nie, kedy?

    Zmarená investícia, likvidácia odpisovaného majetku, likvidácia zásob (účtovanie x zdaňovanie)

    Účtovná a daňová zostatková cena dlhodobého majetku – účtovanie, premietnutie v daňovom priznaní.

    Vybrané účtovné prípady a ich daňový dopad:

    - kalkulácia a účtovanie stravovania – obedy
    - kalkulácia a účtovanie stravných lístkov a stravovacích poukážok
    - účtovanie rekreácií a rekreačných poukazov
    - servis automobilov s prijatou poistnou náhradou – bez spoluúčasti, so spoluúčasťou.
    

Vnútropodnikové smernice.

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (ÚČTO, DANE - ako na ne? (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.