Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Janka Turóciová
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, 040 11 Košice
Cena: 45,00 € bez DPH
54,00 € s DPH
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 15,00 seminár

OBSAHOVÉ ZAMERANIE

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave

podvojného účtovníctva za rok 2019

 

 1. Účtovné predpisy, zmeny na rok 2019

- zásady účtovania komodít, účtovanie garantovanej energetickej služby

 

 1. Vybrané okruhy účtovania
 • Spoločnosť v kríze a v predĺžení
 • Zmeny vo vlastnom imaní
 • Rekreačné poukazy
 • Účtovné prípady spojené s e-kasou
 • Iné aktuálne problémy napr. účtovanie jednoúčelových a viacúčelových poukazov, sociálny podnik, účtovanie v súvislosti s prenájom, účtovanie likvidačného zostatku a súvisiacej zrážkovej dane

 

 1. 3.       Kontrolné  a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi
 • Overenie správnosti veľkostnej skupiny, zmena veľkostnej skupiny
 • Kontrola bilančnej kontinuity a  účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia konečný zostatok
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam

 

 1. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady

–  časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, ocenenie majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky, odložená daň a ďalšie

 

 1. Zostavenie účtovnej závierky

-        osobitosti zostavenia účtovnej závierky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky

 

 1. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

– overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky a ostatných dokumentov do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky

– najčastejšie sa vyskytujúce nesprávnosti v zverejnených účtovných závierkach v registri účtovných závierok

 

 1. Pripravované novely zákona o účtovníctve od 1.1.2020 v nadväznosti na zmeny v Obchodnom zákonníku

 

 1. Diskusia


ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.