Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Janka Turóciová
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, 040 11 Košice
Cena: 39,00 € (nie sme platcami DPH)
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 14,00 seminár

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

Účtovná závierka za rok 2017 podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

1.       Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín

 • Overenie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2017, povinnosť preradenia do inej veľkostnej skupiny
 • Problematika zmeny veľkostnej skupiny z mikro účtovnej jednotky alebo z malej účtovnej jednotky na veľkú účtovnú jednotku (vrátane prevodového mostíka)

2.       Vybrané okruhy účtovania

 • vykazovanie podielov na zisku, pôžičiek, pohľadávok voči spoločníkom, resp. akcionárom v prepojených účtovných jednotkách, v účtovných jednotkách s podielovou účasťou a voči ostatným účtovným jednotkám
 • zlúčenie obchodných spoločností, oceňovanie, zostavovanie mimoriadnej účtovnej závierky 
 • vlastné imanie ako súbor vlastných zdrojov spoločnosti, zvyšovanie a znižovanie

3.       Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady

−         časové rozlíšenie, odložená daň, inventarizačné rozdiely, zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, derivátov, opravné položky, rezervy, nevyfakturované dodávky, pohľadávky odhadom, kurzové rozdiely

4.       Opravy chýb minulých účtovných období, písomné oznámenie o oprave chyby

5.       Zostavenie riadnej účtovnej závierky – mikro, malá, veľká účtovná jednotka

6.       Zostavovanie mimoriadnej účtovnej závierky –  povinnosť zostavenia (likvidácia, konkurz), súvisiace oceňovanie

7.       Zostavovanie priebežnej účtovnej závierky – povinnosť zostavenia, vypĺňanie údajov

8.       Register účtovných závierok

 • termíny na zostavenie, schválenie účtovnej závierky
 • doručovanie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky
 • chyby pri doručovaní účtovnej závierky
 • najčastejšie vyskytujúce sa otázky


9.       Sankcie podľa zákona o účtovníctve


10.    Legislatívne zmeny účtovných a osobitných  predpisov v rozsahu známom ku dňu konania  

 • zmeny v zákone o účtovníctve – archivácia účtovných dokladov, osobitne závažné porušenie zákona o účtovníctve,
 • najdôležitejšie zmeny v Obchodnom zákonníku – doplnenie podmienok pre obchodné spoločnosti  na možnosť zúčastniť sa na zlúčení, splynutí alebo rozdelení, tvorba a použitie kapitálového fondu z príspevkov
 • zmena postupov účtovania od 1.1.2017

 11.    Diskusia

 

ORGANIZÁTOR

Ing. Tomáš Polák – AGENTÚRA TEMPO
Jánošíkova 1
01001 Žilina
IČO: 37097016
DIČ: 1043029295
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0421052693 / 0900
IBAN: SK68 0900 0000 0004 2105 2693

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.