Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Praktický reporting na podporu riadenia (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Dr. Milan Veščičík
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Aruba Business Centre, Galvaniho 7/D, Bratislava
Cena: 249,00 € bez DPH
298,80 € s DPH
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 16,00 seminár
  • Na prakticky orientovanom seminári spoznáte, aká štruktúra a podrobnosť reportingu je najvhodnejšia v rôznych situáciách a typoch firiem.
  • Na praktických príkladoch a ukážkach riešenia získate inšpiráciu pre vybudovanie účinného reportingu vo vlastnej firme. 

Na seminári sa dozviete:

V praxi sa často stretávame s dvomi extrémami reportingu:

1.       firma má veľmi podrobný reporting s množstvom tabuliek, ktoré sa vypĺňajú na základe metodiky a požiadaviek materskej (zahraničnej) firmy, alebo majiteľov. Takýto reporting je obvykle postavený na vyhodnocovaní odchýlok od detailného plánu, je veľmi prácny, ale jeho praktická využiteľnosť pre efektívne riadenie je do 20 %, občas dokonca brzdí iniciatívu pracovníkov a zhoršuje výsledky firmy.

2.       firma (obvykle lokálna domáca) je riadená len podľa výsledkov účtovníctva, chýba účinné ekonomické riadenie, reporting a controlling fakticky neexistuje, alebo je nesystémový a podlieha okamžitým požiadavkám majiteľov.

Oba extrémy spôsobujú mnohé nedorozumenia, ktorých dôsledkom sú nedostatočné ekonomické výsledky firmy a ohrozenie jej budúcnosti

Hlavné témy seminára:

  • Základné reporty, ktoré by nemali chýbať v žiadnej firme
  • Ďalšie reporty v oblastiach finančného, nákladového a ziskového controllingu
  • Reporting procesovRacionálne plánovanie a budgetovanieManažérsky reporting – od účtovníctva k realite.
  • Balanced Scorecard – vyvážený systém ukazovateľov a jeho využitie v plánovaní a reportingu
  • Reporting podľa typu a situácie firmySystémové dátové riešenie – automatizácia reportingu
  • Príklady využitia konkrétnych softvérových nástrojov a modulov ERP – ich výhody i obmedzenia
  • Pútavý seminár je vedený interaktívnym spôsobom a jednotlivé témy sú demonštrované na konkrétnych príkladoch z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúseným lektorom.

Pre koho bude seminár prínosom:

Pracovníkom controllingu a reportingu, finančným manažérom, ako aj účtovníkom, prípadne vrcholovým manažérom a majiteľom, ktorí plánujú zaviesť reporting a controlling.

U účastníkov sa predpokladajú základné znalosti podnikovej ekonomiky.

PRACOVNÝ MATERIÁL:

Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 70 strán k témam seminára.

Podobné semináre:

Nákladový controlling v praxi
Finančný controlling v praxi

Kalkulácie a cenotvorba

Ekonomika pre neekonómov

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Praktický reporting na podporu riadenia (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.