Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Daň z pridanej hodnoty - DPH (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Anna Jurišová
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, 040 11 Košice
Cena: 39,00 € (nie sme platcami DPH)
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 14,00 seminár

OBSAHOVÉ ZAMERANIE

 

Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2018 a vybrané okruhy zo zákona o DPH

1. Zmeny zákona  o DPH  od 1.1.2018:

-          rozšírenie ustanovení o zábezpeke, vrátenie zábezpeky v osobitných prípadoch pred uplynutím lehoty 12 mesiacov

-          zmena vzniku daňovej povinnosti pri prepustení tovaru do režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla

-          zmena podmienok pre trojstranný obchod – zosúladenie so smernicou o DPH

-          zavedenie oznamovacej povinnosti pri dodaní nehnuteľnosti, ktorú sa  platiteľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH

-          úprava oslobodenia od dane pri bezodplatnom dodaní tovaru formou daru

-          rozšírenie  vymedzenia investičného majetku pre  účely úpravy odpočítanej dane

-          zmeny v zdaňovaní služieb cestovného ruchu – zosúladenie uplatňovania osobitnej   úpravy  pre cestovné kancelárie s judikatúrou Súdneho dvora EÚ

-          osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby - vznik daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane v prípade  postúpenia pohľadávky  - výnimka zo systému  

-          zrušenie limitu 5 000 eur (základ dane)  pre uplatnenie tzv. tuzemského samozdanenia pri dodaní poľnohospodárskych plodín a kovov

-          nový inštitút daňového zástupcu zahraničnej osoby pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu určeného na dodanie  do iného štátu

-          zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby zaplatenej pred dodaním v prípade, ak ku dňu  zrušenia registrácie neboli tovar alebo služba dodané

-          opatrenie, ktorým sa ustanovuje nový vzor daňového priznania k DPH

2. Vybrané okruhy zo zákona o DPH:

-          registračná povinnosť – typy registrácie, oneskorená registrácia

-          zdaniteľné obchody – vymedzenie predmetu dane, plnenia, ktoré nie sú predmetom dane

-          miesto zdaniteľných obchodov

-          vznik daňovej povinnosti – prijatím platby, pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti

-          oprava základu dane a oprava odpočítanej dane

-          osoby povinné platiť daň – tuzemský a cezhraničný prenos daňovej povinnosti

-          koncoročné povinnosti platiteľa  dane

3. Diskusia


ORGANIZÁTOR

Ing. Tomáš Polák – AGENTÚRA TEMPO
Jánošíkova 1
01001 Žilina
IČO: 37097016
DIČ: 1043029295
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0421052693 / 0900
IBAN: SK68 0900 0000 0004 2105 2693

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Daň z pridanej hodnoty - DPH (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.