Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Účtovná závierka JÚ + Daňové priznanie fyzických osôb (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Jana Acsová
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Kongresové centrum Družba, Botanická 25, Bratislava
Cena: 55,00 € (nie sme platcami DPH)
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 15,00 seminár

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie

 

1)      Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2018 a 2019 (daňový rezident, príjmy manželov plynúce z prevodu majetku, príležitostné príjmy a podobne).

 

2)      Vybrané oblasti zákona o dani z príjmov:

a)      majetok využívaný na súkromné aj podnikateľské účely,

b)      automobil v podnikaní ako súčasť obchodného majetku, súkromný automobil fyzickej osoby, zaraďovanie a vyraďovanie automobilu do a z podnikania,

c)      výdavky na spotrebované pohonné látky a ich preukazovanie,

d)      cestovné náhrady v súvislosti so súkromným automobilom.

 

3)      Jednoduché účtovníctvo a účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2018.

 

4)      Uzatvorenie roka 2018 podnikajúcich fyzických osôb:

a)      účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,

b)      preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,

c)      s percentuálnymi výdavkami.

 

5)      Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce:

a)      povinnosť podať daňové priznanie,

b)      nezdaniteľné časti základu dane,

c)      príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,

d)      príjmy zo závislej činnosti,

e)      príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,

f)       príjmy z kapitálového majetku,

g)      ostatné príjmy,

h)      umorovanie straty,

i)        povinné prílohy,

j)        osobitné záznamy,

k)      upozornenia k vyplneniu daňového priznania.

 

6)      Diskusia.

 


ORGANIZÁTOR

Ing. Tomáš Polák – AGENTÚRA TEMPO
Jánošíkova 1
01001 Žilina
IČO: 37097016
DIČ: 1043029295
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0421052693 / 0900
IBAN: SK68 0900 0000 0004 2105 2693

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Účtovná závierka JÚ + Daňové priznanie fyzických osôb (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.