Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Zákonník práce - dvojdňová sonda (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Aruba Business Centre, Galvaniho 7/D, Bratislava
Cena: 175,00 € bez DPH
210,00 € s DPH
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 15,00 seminár

CIEĽOVÁ SKUPINA:

Seminár je určený najmä pre manažérov,začínajúcich a mierne pokročilých  personalistov,právnikov ako aj neprávnikov a všetkých tých  ktorí potrebujú najmä získať,  prehĺbiť alebo overiť úroveň svojich odborných vedomosti  z problematiky   Zákonníka práce.


 OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • základné pojmy a inštitúty Zákonníka práce
 • založenie a vznik pracovného pomeru
 • ako správne dohodnúť skúšobnú dobu
 • vymenovanie a odvolanie z funkcie
 • rôzne druhy  pracovných pomerov  
 • zmeny pracovného pomeru
 • spôsoby skončenia pracovného pomeru 
 • výpovedné doby  a výpovedné dôvody
 • okamžité  skončenie pracovného pomeru 
 • skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 • životné situácie  v ktorých  nemožno zamestnanca prepustiť
 • odstupné a odchodné
 • pracovná disciplína a postihy  za jej porušovanie 
 • prekážky v práci
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer
 • praktické rady a riešenia

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.