Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Prezentačné zručnosti

Organizačné údaje

registračný formulár
Termíny:kurz je na objednávku
Miesto konania: na objednávku
Cena: 
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 16,00 tréning

ZÁMER:

• Aj tie najlepšie a najoriginálnejšie myšlienky, nápady, či návrhy riešenia problémov strácajú hodnotu, ak ich nedokážeme efektívne predniesť, presvedčivo vysvetliť a nadchnúť pre ne ostatných.
• Schopnosť úspešne predstaviť výsledky svojej práce, zoznámiť publikum s novými poznatkami, prezentovať produkt, firmu i seba, je kľúčovým faktorom úspechu v rôznych pracovných pozíciách.

CIEĽ:

• Tento tréningový modul je zameraný na získanie základných poznatkov a zručností potrebných pri príprave, realizácii a vyhodnotení prezentácie.
• Účastníci budú mať možnosť vyskúšať si rôzne techniky a metódy prezentácie, získať skúsenosti ako zvládať rôzne obtiažne situácie pri verejnom vystupovaní a na základe spätnej väzby od ostatných účastníkov i trénerov, získať námety pre zlepšenie svojich prezentačných zručností.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

prez3.jpg

• Formy a prvky prezentácie

• Fázy prezentácie - príprava, realizácia a vyhodnotenie
• Cieľová skupina - poslucháči
• Štýly poznávania u dospelých a ich prezentácia
• Štruktúra a fázy prezentácie - úvod, jadro, záver
• Názorné pomôcky - zásady vizualizácie

• Prezentácia seba - verbálny a neverbálny prejav
• Ako reagovať na otázky z publika
• Sebaistota pri prezentácii
• Spätná väzba na prezentácie a možnosti ďalšieho rozvoj

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Prezentačné zručnosti)

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.