Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Možnosti a nástroje poznávania ľudí ( tréning )

Organizačné údaje

registračný formulár
Termíny:kurz je na objednávku
Miesto konania: na objednávku
Cena: 
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 16,00 tréning

CIEĽOVÁ SKUPINA:

• Manažéri, personalisti, obchodníci, predajcovia, kompetentní posudzovať ľudí vo výberových, hodnotiacich, či predajných rozhovoroch

ROZSAH:

• 2 tréningové dni

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

prez3.jpg

• Všeobecná štruktúra rozhovoru 
• Ako pôsobí prvý dojem a chyby pri poznávaní iných ľudí
• Imidž osobnosti, základné atribúty profesionálneho imidžu 
• Základná typológia komunikačných štýlov a možnosti 
efektívneho jednania s rozličnými typmi ľudí. 
• Príklady typológie a ako s ňou pracovať
• Je lepšie viac počúvať alebo viac hovoriť?
• Užitočné typy otázok, smerujúcich k cieľu (požadovanej úrovni 
poznania)
• Videonácvik rozhovorov za účelom spoznávania osobnostných daností
• Rozpoznávanie špecifík jednotlivých generačných typov (XYZ)
• Využitie silných a slabých stránok osobnosti pri skladbe 
pracovných tímov
• Ako sa zachovať, keď... Riešenie konkrétnych náročných 
situácií z práce s ľuďmi
• Individuálne akčné plány k prebranej téme.

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Možnosti a nástroje poznávania ľudí ( tréning ))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.