Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Profesionálna asistentka/asistent (seminár/tréning)

Organizačné údaje

registračný formulár
Termíny:kurz je na objednávku
Miesto konania: na objednávku
Cena: 
Časový harmonogram: 

POSTAVENIE, KOMPETENCIE ASISTENTKY

Cieľom je na modelových situáciách rozvinúť osobnostné predpoklady, vedomosti a zručnosti v oblasti profesionálnej komunikácie.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE

 • Rola asistentky (asistenta), sekretárky vo firme - právomoci, kompetencie a zodpovednosť
 • Osobnostné predpoklady a zručnosti asistentky
 • Komunikácia a komunikačné schopnosti

- komunikácia verbálna (aktívne počúvanie, efektívne prijímanie a odovzdávanie informácií) 
- neverbálna (mimika, gestikulácia), 
- komunikácia s nadriadeným, partnermi, klientmi, kolegami

 • Iné formy komunikácie - telefonovanie, fax, e-mail, list
 • Vnímanie okolia - náš pohľad na okolie, pohľad okolia smerom k nám, najčastejšie chyby pri vnímaní okolia ( predsudky, stereotyp)

KOMUNIKÁCIA, KONFLIKTY A STRES

Formou zážitku na sebe, v modelových situáciách, rozvinúť schopnosť zvládať konfliktné a krízové situácie na pracovisku. Naučiť sa jednať s konfliktogénnymi ľuďmi. Naučiť sa zvládať pracovný tlak a predchádzať stresu na pracovisku.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE

 • Sebapresadzujúca komunikácie ako kľúč k úspechu v práci asistentky

- zrozumiteľnosť 
- komunikačné kompetencie
- úroveň komunikačných schopností

 • Konflikty v práci asistentky

- chyby, kritika a konflikty, spôsob riešenia, 
obťažovanie na pracovisku

 • Komunikácia s konfliktnou osobou
 • Zásady efektívneho predchádzania stresu

- ako zvládať pracovný tlak, ako sa mu vyhnúť

- spúšťače tlaku

 • Ako poznať svoj podiel na stresových situáciách
 • Nedostatok času a preťažovanie

SPOLOČENSKÝ STYK A ETIKETA

Cieľom je nadobudnutie a rozvinutie zručností asistentky v oblasti spoločenského styku a spoločenskej etikety. Dodržiavanie zásad a pravidiel.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE

 • Spoločenská významovosť ľudí a jej prejavy

- zákon spoločenskej významovosti
- zásady pre každú situáciu
- ženské a mužské role v spoločnosti

 • Formy spoločenských stretnutí

- recepcia, banket, večera, raut ...

 • Komunikácia asistentky počas spoločenských stretnutí
 • Dodržiavanie pravidiel spoločenského styku

- pravidlá, ktoré by mala dodržiavať asistentka
- tykanie a vykanie
- oslovovanie

 • Predstavovanie, tituly a vizitky a ich význam
 • Podávanie rúk v praxi asistentiek
 • Návštevy, ich význam a druhy

- prijímanie a uvádzanie návštev
- ako sa správa asistentka k nahnevanému návštevníkovi

 • Obsluha návštev - slávnostné stolovanie, menovky

FORMY A METÓDY:

Krátke teoretické vstupy-PC, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy, brainstorming, prehrávanie rolí, riadená diskusia, masívna spätná väzba.

PRACOVNÉ MATERIÁLY:

Každý účastník dostane 30 stranový pracovný zošit, absolvuje videotréning a možnosť vidieť výukové kazety k aktívnemu počúvaniu a vyjednávaniu.

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Profesionálna asistentka/asistent (seminár/tréning))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.