Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Manažment výkonnosti (tréning)

Organizačné údaje

registračný formulár
Termíny:kurz je na objednávku
Miesto konania: na objednávku
Cena: 
Časový harmonogram: 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:mot2.jpg

Zámer:

Program tohto vzdelávacieho podujatia je zameraný na tie prvky vedenia ľudí, ktoré ovplyvňujú ochotu pracovníkov zvyšovať a skvalitňovať svoj pracovný výkon.

Ciele (po abslolvovaní tréningu účastníci):

• získajú orientáciu v zložitej problematike pracovnej motivácie a možnostiach jej ovplyvňovania
• spoznajú niektoré nástroje motivácie z úrovne zamestnávateľskej organizácie
• osvoja si manažérsku zručnosť motivovať ľudí
• spoznajú svoje silné stránky a rozvojové možnosti v danej oblasti

Obsah tréningu:

• Motivačná štúdia (prečo sú ľudia demotivovaní)
• Cyklus motivácie
• Motivačné faktory, motívy, potreby
• Predpoklady pracovnej výkonnosti, ako zvyšovať výkon.
• Práca ako motivátor
• Pozitívne a negatívne posiľňovanie
• Sebapoznávanie: dotazník Pracovná motivácia
• Riadenie podľa cieľov a jeho motivačná hodnota
• Predpoklady na riadenie kariéry zamestnancov
• Riadiaci štýl ako významný motivátor
• Vzťah medzi motiváciou a odmenou (podľa Glassera)
• Tri základné piliere manažérskej orientácie pri motivácii zamestnancov
• Dospelá komunikácia na pracovisku
• 6 zásad kritiky a 6 zásad pochvaly
• Ako motivovať šéfa

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Manažment výkonnosti (tréning))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.