Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Daň z pridanej hodnoty - hĺbková sonda (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Termíny:kurz je na objednávku
Miesto konania: garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava
Cena: 119,00 € bez DPH
142,80 € s DPH
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 15,00 seminár

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

dane-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.jpg

1. Právny základ DPH, harmonizácia DPH v EÚ

2. Základné pojmy na účely DPH
3. Predmet dane, miesto dodania, osoba povinná platiť daň

4. Osoby registrované pre DPH - špecifiká jednotlivých typov registrácií
5. Dodanie tovaru, miesto dodania a nadobudnutia tovaru, reťazové obchody
6. Dodanie služieb, určenie miesta dodania služieb, cezhraničné služby
7. Nové dopravné prostriedky - dodanie a nadobudnutie v rámci EÚ, režimy ich zdaňovania
8. Základ dane - hlavné a vedľajšie plnenie, oslobodenie od dane
9. Nepeňažné povinnosti platiteľov DPH - faktúra na účely DPH, zjednodušená faktúra, súhrnný výkaz, evidencia na účely DPH
10. Odpočítanie dane, refundácia DPH, odpočítanie dane pri investičnom majetku
11. Osobitné režimy zdaňovania
12. Poznatky z ustálenej judikatúry SD EÚ
13. Príklad - zúčtovanie pomerne odpočítanej dane, úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Daň z pridanej hodnoty - hĺbková sonda (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.