Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Teambuilding (budovanie proaktívnych tímov)

Organizačné údaje

registračný formulár
Termíny:kurz je na objednávku
Miesto konania: na objednávku
Cena: 
Časový harmonogram: 

ZÁMERY A CIELE:

 • Po absolvovaní tréningu budú frekventanti poznať základy skupinovej dymaniky.
 • Naučia sa orientovať sa v jednotlivých fázach vývoja skupiny a osvoja si základné zručnosti, ktoré im umožnia optimálnejšie komunikovať v rámci skupiny s cieľom dosiahnutia cieľa a splnenia úloh.
 • Po absolvovaní tréningu budú frekventanti poznať základné motivačné faktory, ovplyvňujúce pracovný výkon členov skupiny. 
 • Naučia sa uplatňovať optimálnejšie formy komunikácie s cieľom plnenia úloh a dosahovania cieľov pracovných skupín.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • Základné formy komunikácie v tíme
 • Význam pracovných tímov, skupín
 • Formy výstavby pracovných tímov, skupín
 • Fázy vyvoja práce v malej skupine a tíme
 • Vybrané techniky riadenia skupín
 • Úvod k typom participatívnych pracovných skupín
 • Autodiagnostika tímovej role a jej význam pre efektívne fungovanie tímu
 • Rozvoj kooperácie v pracovnej skupiny
 • Charakteristiky dobrých tímov a najčastejšie zdroje nedorozumení
 • Zvyšovanie motivácie
 • Motivačné faktory, motivačná schéma

  FORMY A METÓDY:

  • outdoor / indoor
  • Krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy, brainstorming, video tréning, riadená diskusia, masívna spätná väzba.

  ROZSAH:

  • 2 tréningové dni

  PRACOVNÝ MATERIÁL:

  • Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu

  ORGANIZÁTOR

  Agentúra Tempo s. r. o.
  Jánošíkova 1
  010 01 Žilina
  IČO: 36433292
  DIČ: 2022039008
  IČ DPH: SK 2022039008
  Banka: SLSP, a.s.
  SWIFT: GIBASKBX
  Číslo účtu: 0423443428 / 0900
  IBAN: SK3709000000000423443428

  ORGANIZAČNÉ POKYNY:

  V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
  Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
  Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
  V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
  V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


   

  Prihlasovací formulár (Teambuilding (budovanie proaktívnych tímov))

  (*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
  Termín konania školenia
  Osobné údaje učastníka
  Údaje o spoločnosti
  Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.