Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Telamarketing

Organizačné údaje

registračný formulár
Termíny:kurz je na objednávku
Miesto konania: na objednávku
Cena: 
Časový harmonogram: 

ZÁMER:

 • Rozvinúť vedomosti o zákonitostiach telefonickej komunikácie.

PO ABSOLVOVANÍ TRÉNINGU ÚČASTNÍCI :

 • Získajú vedomosti o zákonitostiach telefonickej komunikácie.
 • Aké metódy a techniky využívať, aby bola telefonická komunikácia s klientom aktívna, empatická a ústretová.
 • Overia si správnosť dodržiavania štandardov telefonickej komunikácie so zákazníkom.
 • Naučia sa efektívne jednať a riešiť problémové situácie z ich praxe s rôznymi typmi zákazníkov.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE (Aký prínos bude mať vzdelávací program pre účastníkov) :

 • Zvládnutie negatívnych emócií
 • rozdiel v osobnom a profesionálnom kontakte
 • vytvorenie profesionálneho dojmu v telefonickom styku
 • Reakcia na rôzne typy zákazníkov
 • dôležitosť hlasu v telefonickej komunikácii
 • Krátke hlasové a rétorické cvičenia a cvičenia na rozšírenie slovnej zásoby
 • kto sa správne pýta, dostane správnu odpoveď (zákl. typy otázok)
 • aktívne počúvanie, bariéry komunikácie
 • technika vysvetľovania
 • štruktúra obchodník volá zákazníkovi
 • štruktúra zákazník volá obchodníkovi
 • Máme ich radi? - postup ako ich zvládnuť
 • Dobre zvládnutá reklamácia sa stáva reklamou
 • Ako využívať zásady etikety a profesionality v styku so zákazníkom pri telefonickej komunikácii
 • Spätná väzba a vyhodnocovanie účinnosti a efektívnosti vzdelávacej aktivity
 • Modelovanie situácií a precvičenie problémových situácií v komunikácii

FORMY A METÓDY:

 • Krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy, brainstorming, video tréning, riadená diskusia, masívna spätná väzba.

ROZSAH:

 • 2 tréningové dni (doporučené opakovanie)

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Telamarketing)

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.